Hoiustaja jaoks intressid nullist madalamale ei lange

Peeter Luikmel
Peeter Luikmel
Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja

Eesti meedias on kajastamist leidnud Euroopa riikide keskpankurite sõnavõtud selle kohta, et hoiuseintressid võivad muutuda negatiivseks. Kahetsusväärselt on „tõlkes kaduma läinud“ oluline nüanss – tegu ei ole tavaliste pangaklientide hoiuste intresside negatiivseks muutmise ohuga, vaid kommertspankade jaoks keskpangas raha hoiustamise negatiivse intressi võimalusega. Kui tavalistele pangaklientidele kehtestada negatiivne hoiuseintress, siis võtaksid inimesed ja ettevõtted raha pankadest välja ja seda pangad kindlasti ei soovi.

Tavaolukorras kommertspangad keskpangas raha hoiustama ei kipugi. Pankadele on kasulikum toimetada pankadevahelisel rahaturul, mis võimaldab ühel pangal liiase raha laenata teisele pangale, kel on lühiajaline rahapuudus. Keskpangas hoiustavad raha need kommertspangad, kes endale rahaturult tehingupartnerit ei leia. Üleilmses finantskriisis vähenes pankadevaheline usaldus märgatavalt ja seetõttu on keskpankades raha hoiustamine muutunud ahvatlevaks.

Kuigi eelmise aasta juulist maksavad euroala keskpangad kommertspankadele hoiuste eest 0% intressi, siis ikkagi eelistavad paljud pangad pigem “parkida” raha keskpankades kui laenata välja teistele kommertspankadele. Kui keskpank alandab hoiuseintressi kommertspankade jaoks, siis suureneb pankadel huvi see käibesse lasta, mis lõpuks hoogustab laenuandmist ettevõtetele või majapidamistele.

Terve mõistus ning majandusloogika ütlevad, et juhul, kui mõni kommertspank kehtestaks oma klientidele negatiivse hoiuseintressi, siis kaotaks ta oma hoiustajad. Inimesed ning ettevõtted lihtsalt võtaksid raha hoiustelt välja. See ongi peamine ning igati piisav põhjus, miks hoiuseintressid kommertspankades nullist madalamale ei lange. 

Avaldatud: 
04.12.2013
Väljaanne: 
Õhtuleht