Mihkel Nõmmela kommentaar Bitcoini kohta

Mihkel Nõmmela
Mihkel Nõmmela
Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela kommenteerib, millised riskid on seotud virtuaalraha kasutamisega.

„Nii Bitcoini kui ka virtuaalrahaga üldiselt seonduvad küsimused on olnud keskpankade seas arutlusel ja selle kohta on Euroopa Keskpank koostöös riikide keskpankadega avaldanud uurimuse, milles analüüsitakse kogu temaatikat laiemalt. Põhjalikumalt võib virtuaalraha teemalise uuringuga tutvuda siin: "ECB. Virtual currency schemes. October 2012".

Tänaste hinnangute kohaselt ei kujuta virtuaalraha selle piiratud kasutusulatust arvestades ohtu ei hinna- ega finantsstabiilsusele. Ühelt poolt esindavad virtuaalraha skeemid  finantssüsteemi uuendusi  ja pakuvad tarbijatele alternatiive tavapäraste maksesüsteemide kõrval, kuid teisalt tuleb tarbijate tähelepanu pöörata virtuaalraha kasutamisega kaasnevatele mitmetele riskidele.

Esiteks on virtuaalraha skeemide näol tegemist valdkonnaga, mis on siiani reguleerimata ja mille üle ei teosta järelevalvet ükski asutus. Bitcoin, täna tõenäoliselt edukaim virtuaalraha/krüptorahaskeem, võimaldab nii virtuaalsete kui ka reaalsete kaupade ja teenuste ostmist. Tegemist on probleemse skeemiga, kuna skeemi omanik ei ole tuvastatav, rahaloome ei ole arusaadav, virtuaalse raha hind (vahetuskurss) on kõikuv ja äärmiselt ebastabiilne. Lisaks võib rahaomanik selle kiiresti kaotada, kui näiteks arvutis puudub vajalik viirusetõrje või taastevõimalused. Nagu öeldud, ei ole virtuaalraha teenus seadusandluses reguleeritud, seega on teenus täna vaid anonüümse teenusepakkuja poolt kontrollitav ning kõik riskid kannab virtuaalraha kasutaja, kuna kasutajal ei ole negatiivsete juhtumite korral kellegi poole abi saamiseks pöörduda. Juba on esinenud juhtumeid, kus virtuaalraha kauplemiskeskkonna omanik on ootamatult tegevuse lõpetanud, mistõttu on kliendid ka kahjusid kandnud.

Teiseks võivad kurjategijad reguleerimata ja anonüümset maksekeskkonda kasutada rahapesuks, terrorismi rahastamiseks või muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks, mis on suureks väljakutseks õiguskaitseorganitele. 

On alust arvata, et ka Eestimaal laieneb virtuaalrahaskeemide kasutamine, mistõttu on ka keskpank virtuaalraha skeemidele jätkuvalt tähelepanu pööramas.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist on uuendusega, millesse tuleks suhtuda teatava ettevaatlikkusega, arvestades, et puudub igasugune garantii ning vastutav osapool sellise virtuaalvaluuta tagamiseks pikamas ajahorisondis või et siis ei oleks hoopis tegemist lihtsa püramiidskeemiga.“

Avaldatud: 
13.12.2013
Väljaanne: 
Kahvel.ee