Millist ohtu kujutab endast deflatsioon?

Martti Randveer
Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja

Selle aasta mais langes tarbijahindade aastane tõus ­euroalal 0,5%ni, mis on suurendanud muret deflatsiooni ehk hinnataseme alanemise pärast. Samas tarbijad tavaliselt liiga väikese hinnatõusu või hinnalanguse pärast ei muretse. Eesti inimestele on peamine majandusprobleem just hinnatõus. See kehtib ka enamiku teiste euroala riikide kohta.

Miks halb? Miks siis üldse deflatsiooni pärast muretseda, kui tarbijatele hinnalangus pea­aegu alati meeldib? Esiteks, kui hindade langusega koos väheneb ka ettevõtete ja eraisikute sissetulek, on võlgu raskem tagasi maksta. See vähendab perede, ettevõtete ja valitsuste tarbimis- ja investeerimisvõimalusi.

Teiseks võib püsiv deflatsioon süvendada ootust, et hinnalangus jätkub ka tulevikus. Tarbijatel ja ettevõtjatel on selles olukorras otstarbekas suuremaid kulutusi edasi lükata, ent see vähendab juba niigi väikest nõudlust. Kolmandaks on deflatsiooni oludes keerulisem majandust rahapoliitikaga elavdada, kuna niigi väga madalate intressimäärade edasise alandamise mõju on hinnalanguse tõttu piiratud.

Kuidas saavad keskpangad deflatsiooni vältida? See oleneb deflatsiooni tekke põhjustest. Kui deflatsioon tuleneb peamiselt toormehindade langusest nagu praegu, on keskpankade võimalused piiratud. Sageli on toormehindade kõikumine ajutine. Lisaks on näiteks energiahindade langus kütuseid importiva euroala majandusele kasulik ning tänu madalamatele energiahindadele on euro­ala tarbijatel rohkem raha muudeks ostudeks.

Olukord on teistsugune, kui deflatsioon peegeldab väikest nõudlust. Sellisel juhul kasutavad keskpangad majanduse elavdamiseks ja inflatsiooni kiirendamiseks aktiivselt rahapoliitilisi meetmeid, näiteks intresside langetamist, likviidsuslaenude andmist pankadele ja finantsvara kokkuostmist.

Mõju. Euroopa Keskpanga nõukogu juuni istungil otsustati intressimäärasid veelgi alandada ja pakkuda pankadele laene, et soodustada laenuandmist ettevõtetele. Praegu vähendab aga nende meetmete mõju mitme euroala riigi panganduse nõrkus. Selle probleemi peavad lahendama eeskätt panga omanikud või riikide valitsused.

Mida tähendab deflatsioon ettevõtjale? Arvestades, et seni on Eesti majandust iseloomustanud kasvuspurtide vaheldumine aeglase kasvu või languse perioodidega, ei tohiks lühiajaline väike deflatsioon ettevõtetele olulist ebastabiilsust põhjustada. Siiski on mõistlik meeles pidada, et võimalus hinnakasvu abil käivet suurendada on praegu kehvem kui mõnel varasemal aastal.

 

Avaldatud: 
11.06.2014
Väljaanne: 
Äripäev