Nobel tuleviku tähtsustamise eest

Peeter Luikmel
Eesti Panga majandusuuringute osakonna analüütik

Esmaspäeval Nobeli majanduspreemia pälvinud Edmund S. Phelpsi panus majandusteadusse seisneb majanduspoliitika lühikese ja pika perioodi vaheliste kompromisside selgitamises.

1950.-1960. aastatel valitses majanduspoliitikas arusaam, et kõrgem inflatsioon vähendab tööpuudust. Valitsused õigustasid kulutuste, palkade ja seeläbi hindade kasvule suunatud majanduspoliitikat eesmärgiga võidelda tööpuuduse vastu.

Kaks võrdselt tähtsat majanduspoliitilist sihti - tööpuuduse vähendamine ja madal inflatsioon - tundusid olevat teineteist välistavad. Samas puudus selle seaduspära kinnitamiseks või ümberlükkamiseks kindel majandusteoreetiline alus.

1960. aastate lõpu artiklites rõhutas Phelps ootuste rolli inflatsiooni kujunemisel. Kui riik suurendab kulutusi, siis kasvavad ka hinnad. Hinnatõus suurendab töötajate inflatsiooniootusi, mis omakorda mõjutavad palganõudmisi.

Palgatõus suurendab ettevõtete kulutusi ning seetõttu tõusevad hinnad tulevastel perioodidel. Kõrge inflatsioon aga piirab tulevaste perioodide majanduspoliitilisi valikuid.

Phelps tõestas, et lühiperioodil inflatsioonilise majanduspoliitika abil tööpuuduse vähendamine ei mõjuta tööpuudust pikemal perioodil, küll aga põhjustab püsivalt kõrge inflatsiooni. Purunes müüt valitsuse kulutuste suurendamisest kui tõhusast vahendist tööpuuduse vastu võitlemisel.

Selginesid majanduspoliitika piirid - praegu arvestatakse nii eelarve- kui rahapoliitikas vajadustega teha kompromisse majanduspoliitika lühi- ja pikaajalistes mõjudes.

Kompromisside vajalikkust rõhutab ka Phelpsi panus majanduskasvu teooriasse, mille üks põhiküsimusi on valik tarbimise ja säästmise vahel. Juba 1961. aastal ilmunud artiklis defineeris Phelps kapitali kuldreegli taseme, mille kohaselt tuleb igal põlvkonnal säästa nii palju, et tagada heaolu maksimeeriv kapitalitase ka järgnevatele põlvkondadele.

Seega tuleks tarbimis- ja säästmisotsustes lähtuda eetilisest tõekspidamisest "tee järglastele seda, mida tahad, et nemad sulle teeksid".

Avaldatud: 
11.10.2006
Väljaanne: 
Postimees