Baasintressi langus vähendab laenuvõtjate kuumakseid

Siret Vildo, finantssektori poliitika allosakonna spetsialist

Eesti eraisikutele ja ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingu maht suurenes novembris 248 miljoni krooni ehk 0,1 protsendi võrra. Aastakasvutempo vähenes 10 protsendini. Novembris vähenes eelkõige kaubandussektori ja eraisikute muude laenude laenu- ja liisingportfelli, sh autoliisingu maht. Kinnisvaraturu tagasihoidlikku arengut peegeldab eraisikutele väljastatud eluasemelaenude juurdekasv, mis on taandunud viimaste aastate madalaimale tasemele. 2008. aasta esimese 11 kuuga lisandunud eluasemelaenude maht moodustab 45 protsenti eelmise aasta samal perioodil lisandunud laenumahust.

Kui viimased kolm kuud kasvas enam kui 60-päevase makseviivitusega laenude maht väga tagasihoidlikult, siis novembris suurenes viivislaenude maht ligikaudu 700 miljoni krooni võrra. Enam kui 60-päevase viivisosaga laenude maht moodustas novembris 2,5 protsenti pankade laenuportfellist, oktoobris oli vastav näitaja 2,2 protsenti. Sarnaselt varasematele kuudele, on viivislaenude maht suurim kinnisvara- ja ehitussektoris ning eraisikute puhul tarbimislaenude segmendis, vastavalt 4,5 ja 5,6 protsenti. Viivislaenude mahu suurenemine jätkub Eesti Panga hinnangul kogu järgmise aasta jooksul, jõudes praeguste hinnangute kohaselt 5 protsendi tasemeni laenuportfellist.

Eesti eraisikute ja ettevõtete hoiuste maht kahanes novembris 885 miljoni krooni ehk 0,8 protsendi võrra. Aastakasvutempo alanes 4,4 protsendini. Kui eraisikute hoiuste aastakasv oli novembris positiivne - 10,9 protsenti, siis ettevõtete hoiuste maht oli aastataguse mahuga võrreldes 1,6 protsendi võrra väiksem.

Vaatamata sellele, et uutelt klientidelt küsitavad intressimarginaalid novembris tõusid, vähenesid eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad tulenevalt Euribori langusest novembris vastavalt 5,9 ning 6 protsendini.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Alates 2009. aastast hakkab Eesti Pank krediidiasutuste koondbilanssi avaldama 11. pangapäeva asemel 17. pangapäeval. Lisaks krediidiasutuste koondbilansile avaldatakse 17. pangapäeval ka detailsem pangandusstatistika koos vastava Eesti Panga kommentaariga. Krediidiasutuste detsembrikuu koondbilanss ja pangandusstatistika avaldatakse Eesti Panga veebilehel 26. jaanuaril 2009.

Lisateave:
Livia Kulm
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 745, 5291 449
E-post:
livia.kulm [at] epbe.ee