Bulgaaria ja Rumeenia keskpankade presidendid osalevad EKP üldnõukogu koosolekul

Kahe ühineva riigi, Bulgaaria ja Rumeenia keskpankade presidendid Ivan Iskrov ja Mugur Isǎrescu osalesid täna esimest korda EKP üldnõukogu koosolekul vaatlejana.

Tõhustamaks koostööd ühinevate riikide keskpankadega Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) laienemise ettevalmistamisel, otsustasid EKP juhtorganid 2005. aasta märtsis sarnaselt 2003. aastal kümne ühineva riigi puhul rakendatud põhimõttega kutsuda uute ühinevate riikide keskpankade presidendid ja eksperdid EKP üldnõukogu ja komiteede koosolekutele alates ühinemislepingule allakirjutamise päevast.

Tänane üldnõukogu koosolek oli esimene pärast ühinemislepingule allakirjutamist Luksemburgis 25. aprillil 2005.

***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.