Eesti arengut asub suunama Strateegiliste Algatuste Keskus

Kolmapäeval, 13. juunil kirjutasid Eesti Panga president Vahur Kraft, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik alla ühise tegutsemise lepingule, mis loob aluse sihtasutuse Strateegiliste Algatuste Keskuse (SAK) asutamisele.

"Oma tegevuses lähtub loodav keskus kolmest printsiibist: avatus, apoliitilisus ja konkreetsus," ütles Eesti Panga president Vahur Kraft.

SAKi eesmärk on määratleda Eesti ühiskonna ja majanduse arengut määravaid trende ning sellega seotud ühiskondlikke ja majanduspoliitilisi küsimusi nii ühiskonna ja majanduse jaoks üldiselt kui ka põhivaldkondade kaupa.

"SAK ei saa olema riskikapitali fond või finantseerimisasutus, vaid ajutrust, mille ülesandeks on trendianalüüsil põhinevate strateegiliste algatuste tekitamine Eesti konkurentsivõime ja edasise arengu hüvanguks," kinnitas keskuse ideed tutvustanud Eesti Panga presidendi nõunik Meelik Kattago.

SAK asutajad on seisukohal, et Eesti eesmärk eelolevatel aastakümnetel on demokraatia ja turumajanduse põhimõtetele tugineva, arenenud maailmas konkurentsivõimelise ja tugeva arengupotentsiaaliga ühiskonna ja majanduse loomine, mis on eriti oluline Euroopa Liiduga eelseisvat ühinemist arvestades.

"Strateegiliste küsimuste arutelu ei saa olla ühegi konkreetse asutuse monopol, vaid see peab toimuma ühiskonna erinevate institutsioonide koostöös, kasutades suurimas võimalikus ulatuses ühiskonnas olemasolevat kompetentsi ja rahvusvahelisi kogemusi," rõhutavad asutajad allkirjastatud lepingus.

Pooled leppisid kokku, et SAK asutatakse hiljemalt käesoleva aasta 1. oktoobriks ning keskuse asukohaks saab Tallinn. SAK algkapital on 2,4 miljonit krooni, mis moodustub asutajate sissemaksetest. Eesti Pank ja Kaubandus-Tööstuskoda osalevad asutamisel ühe miljoni krooniga ning Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool 200 000 krooniga. Loodaval keskusel on kavas edaspidi leida täiendavaid finantseerimisallikaid ning ühtlasi müüa oma teenuseid.

Lisainfo:
Janno Toots
Avalike suhete nõunik
Tel: 668 0745, 668 0900
Email: janno.toots [at] epbe.ee