Eesti ettevõtete laenuportfell kasvas teist kuud järjest

Jaak Tõrs, Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja

Juunis anti ettevõtetele 584 miljoni euro eest laene ja liisinguid, mis on viimase kahe aasta üks kõrgemaid kuukäibeid. Eelmise aasta juuniga võrreldes kasvas käive ligi poole võrra. Investeeringute rahastamise seisukohalt on eelkõige oluline, et ettevõtete pikaajaliste laenude käive püsis teist kuud järjest üle 150 miljoni euro taseme. Kõige rohkem pikaajalisi laene on võtnud tööstus- ja taristusektor.

Laenuaktiivsuse suurenemist juunis näitas ka eluasemelaenude 45 miljoni euroni küündinud käive, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta lõpust. Laenamisaktiivsuse kasvu tulemusel suurenes laenu- ja liisingportfell teist kuud järjest ning ulatus juuni lõpus 14,8 miljardi euroni.

Ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude intressimäärad püsisid varasemate kuude tasemel. Ettevõtete laenuintressimäär oli üle 4% ja eluasemelaenude intressimäär veidi alla 3,5%. Ka intressimarginaalides ei toimunud juunis suuri muutusi: ettevõtetele antud laenude marginaal oli 2,5% ja eluasemelaenude oma 1,7%.

Tugev majanduskasv toetab jätkuvalt laenuportfelli kvaliteedi paranemist. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht alanes juunis 34 miljoni euro võrra ning moodustas laenuportfellist 6,0%. Viivislaenude maht vähenes eelkõige ettevõtluse arvelt, kus laenukvaliteet paranes pea kõigis majandussektorites.

Ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht jäi juunis eelnevate kuude tasemele. Kuu lõpus oli hoiuste maht kokku 7,5 miljardit eurot, mis on 4% enam kui mullu juunis. Ettevõtete hoiuste maht väheneb jätkuvalt. Eraisikute hoiuste maht samas suureneb ning selle aastakasv küündis juunis 11%ni.

Eestis tegutsevad pangad teenisid teises kvartalis 69 miljonit eurot puhaskasumit, mis on võrreldaval tasemel esimese kvartaliga. Enim tõstis kasumlikkust laenukahjumite allahindluste reservi kahandamine 3,5 miljoni euro võrra. Kasumit kergitas ka puhta intressitulu suurenemine, kuna alusintresside tõus on kasvatanud intressitulusid enam kui intressikulusid.


Joonis 1. Ettevõtetele kuu jooksul väljastatud pikaajalised laenud ja liisingud


Joonis 2. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal portfellisJoonis 3. Pangandussektori netotulem ja laenukahjumid

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post:
hanna.vaga [at] eestipank.ee