Eesti Maapanga vabatahtlikust likvideerimisest

Täna teavitas Eesti Maapanga Nõukogu Eesti Panka oma kavatsusest algatada panga vabatahtlik likvideerimine. Eesti Pank on veendunud, et probleeme teadvustanud Eesti Maapanga Nõukogu ja uue juhatuse otsus mõjutab positiivselt üldist olukorda Eesti pangandussüsteemis tervikuna.

Vastavalt Krediidiasutuste seadusele otsustab vabatahtliku likvideerimise Eesti Maapanga aktsionäride üldkoosolek 18. juunil 1998. aastal. Viimase otsuse kinnitab Eesti Pank tingimusel, et panga varad on piisavad kõigi võlausaldajate õigustatud nõudmiste rahuldamiseks.

Eesti Pank ja Vabariigi Valitsus lähtuvad iga võimaliku arengustsenaariumi korral hoiustajate ja kreeditoride seaduslike huvide kaitsest. Vajadusel rakendatakse selleks osaliselt Eesti Panga ettepanekul ja Vabariigi Valitsuse nõusolekul Riigikogu poolt heakskiidetud Hoiuste Tagamise Fondi seaduse põhimõtteid.

Tänasest alustab Eesti Maapank koostöös audiitorfirmaga Price Waterhouse panga revideerimist eesmärgiga fikseerida kõik panga nõuded ja kohustused. Saadud andmete alusel langetatatakse edasised otsused.

Eelmisel aastal võetud väärtpabeririskid ja juhtimisvead osutusid Eesti Maapangale lahendamatuks. Eesti Pank loeb vabatahtliku likvideerimise alustamist Eesti Maapanga Nõukogu ja uue juhatuse poolt otsustustavaks ja adekvaatseks sammuks möödunud aastal toimunud sündmuste tagajärjel tänaseks ilmnenud probleemide kõrvaldamisel.

Kuni juuni alguseni oli keskpangal täielik alus arvata, et Eesti Maapanga omanikud ja tegevjuhtkond suudavad panga rekapitaliseerida. Keskpanga poolt tehti Eesti Maapangale ka vastavad järelevalvelised ettekirjutused, mille täitmise tähtaeg saabus 5. juunil 1998. aastal. Kuna vajalikke rahalisi vahendeid omavahendite vastavusse viimiseks seaduse nõuetele ei leitud ja arvestades äsjavalitud juhatuse aruannet tutvumisest panga finantsolukorraga, otsustas Eesti Maapanga Nõukogu lähtuda Krediidiasutuste seaduse paragrahv 77 lg.1. ettenähtud vabatahtlikust likvideerimisest.

Samas on Eesti Pank veendunud, et üldine olukord Eesti pangandusmaastikul on seoses Eesti Maapanga olukorra selginemisega muutunud endisest kindlamaks.

Keskpank on kindel, et kiirest arengust, liigsest optimismist ja mõningatest juhtimisvigadest tingitud probleemide otsusekindel fikseerimine ja selgepiiriline lahendamine Eesti Panga ja kommertspankade poolt loovad vajaliku kindlustunde tulevikuks. Kommertspangad on muutunud oma majandustegevuses tunduvalt konservatiivsemaks ja tegelevad tõhusalt üldjuhtimise (corporate governance) tugevdamisega. Rakendatud sammud toetavad Eesti valuutakomiteel põhinevat rahasüsteemi tervikuna.

Eesti Pank on veendunud, et viimase aja otsused pangandussüsteemi korrastamiseks avaldavad oma positiivset mõju ka rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide suhtumisele Eesti pangandusse.

Eesti Panga infoosakond