Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 6.-7. oktoobril toimuval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekul Istanbulis. Kohtumise peateemadeks on maailmamajanduse ja finantsturgude taastumise väljavaated ning IMFi valitsemise reform.

Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekul on Eesti jaoks üks olulisemaid teemasid maailmamajanduse ja finantsturgude väljavaated, kus rõhk on haavatavuste ja võimalike riskide analüüsil. Sealhulgas antakse ülevaade IMFi globaalse eelhoiatussüsteemi (Early Warning Exercise) täiemahulise harjutuse tulemustest. Lisaks arutatakse IMFi valitsemisega seotud muudatusplaane ning muude teemade seas käsitletakse IMFi seiretegevuse laiendamist finantssektori vallas.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on arutlusel kriisi mõju vähemarenenud majandustele, mille täielik ulatus on alles avanemas. Põhjamaade ja Balti riikide ühissõnavõtus rõhutatakse kliimakokkuleppe saavutamise olulist ning selle mõju.

Eestit esindavad aastakoosolekul rahandusminister Jürgen Ligi ja ministeeriumi kantsler Tea Varrak ning Eesti Panga president Andres Lipstok ja asepresident Märten Ross. Aastakoosolekul osalevad ka eksperdid keskpangast, rahandusministeeriumist ja peaministri büroost.

Visiidi raames kohtuvad Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad Rahvusvahelise Valuutafondi juhtkonna ja Euroopa osakonna juhatajaga, arutamaks Eesti majanduse olukorra ja väljavaadete üle. Ministril on samuti kavas kohtumine Maailmapanga asepresidendiga.

Pressibriifingute ja aastakoosoleku täpsem kava on saadaval IMFi kodulehel www.imf.org/external/am/2009/.

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Eesti Pank
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] epbe.ee

Katrin Reinmann
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 611 3049; 530 30146
E-post:
katrin.reinmann [at] fin.ee