Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 8.-9. oktoobril toimuval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul ning IMFi rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kohtumistel Washingtonis. Aastakoosoleku peateemadeks on maailmamajanduse ja finantsturgude taastumise väljavaated ja riskid ning organisatsioonide juhtimine ja rahastamine.

IMFC kohtumisel on Eesti jaoks olulisim maailmamajanduse ja finantsturgude olukorrale antav hinnang, mis sisaldab globaalseid raha- ja eelarvepoliitilisi väljakutseid ja keskendub süsteemsete riikide analüüsile. Eriti teravalt on seekord päevakorras küsimus, kuidas vältida suurriikide koordineerimatut valuutakursside kohandamist ja tasakaalustada jätkuvalt habras maailmamajandus. Samuti ootab Eesti IMFC diskussioonidest selgust organisatsiooni valitsemises ning edusamme liikmesriikide osalus- ehk kvoodireformis kokkuleppimisel. Kvoodireformi eesmärk on suurendada IMFi rahastamist ning tagada kiiresti arenevate riikide suurem hääleõigus IMFis. Kvoodiressursside suurendamise ja häälte ümberjagamise tulemusel suureneks ka Eesti osalus IMFis.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on samuti arutlusel kriisi mõju maailmamajandusele, kuid eelkõige rõhuga vähemarenenud riikidele. Aastakoosolekul on plaanis hinnata finantskriisi mõju arengumaadele, leida vähendeid selle leevendamiseks ning viia lõpule kevadisel arengukomitee istungil algatatud Maailmapanga gruppi kuuluvate organisatsioonide kapitali- ja hääleõigusreform. Eesti osaleb ka Rahvusvahelise Arenguabi Assotsiatsiooni (IDA) järgmise, 16. rahastamisvooru läbirääkimistel ning täpsustab Eesti rolli rahvusvahelistes arengukoostöö võrgustikes.

Eestit esindavad aastakoosolekul rahandusminister Jürgen Ligi ja ministeeriumi kantsler Tea Varrak ning Eesti Panga president Andres Lipstok ja asepresident Märten Ross. Aastakoosolekul osalevad ka eksperdid keskpangast ja rahandusministeeriumist.

Rahandusminister osaleb aastakoosolekute ametlikus seminarinariprogrammi paneeldiskussioonis 8. oktoobril, kus räägib eelarvepoliitika konsolideerimise toibutavast mõjust Eesti kogemuse põhjal.

Visiidi raames kohtuvad Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad Rahvusvahelise Valuutafondi juhtkonnaga, USA rahandusministeeriumi ja keskpanga esindajatega, Maailmapanga Ida-Euroopa ja Balti osakonna juhiga ning mitmete rahvusvaheliste pankade esindajatega.

Kohtumiste eesmärk on eelkõige tutvustada Eesti majandusolukorda ja prognoosi ning poliitikaid majanduskasvu taastamiseks, finantsstabiilsuse ja eelarve jätkusuutlikkuse tagamiseks. Jagatakse informatsiooni viimaste majandus- ja finantspoliitiliste sündmuste kohta Balti riikides ja Euroopas üldiselt. Veel räägitakse Eesti eurole ülemineku juba ilmnenud ja edasistest kasudest ning ettevalmistustest.

Aastakoosoleku täpsem kava on IMFi kodulehel: http://www.imf.org/external/am/2010/

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee