Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 11.-13. oktoobril toimuval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekul Washingtonis. Kohtumise peateemadeks on maailmamajanduse ja finantsturgude olukord ning Rahvusvahelise Valuutafondi seiretegevus.

Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekul on Eesti jaoks üks olulisemaid teemasid fondi viimaste aastate seiretegevuse ning poliitiliste soovituste analüüs. Muuhulgas käsitletakse Rahvusvahelise Valuutafondi laenupoliitikat, kasvavate toidu- ja naftahindade mõju liikmesriikide majandusele ning Valuutafondi rolli mahajäänud riikides.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on arutlusel maailma majanduse olukord ja selle mõju Maailmapanga laenu- ja abisaajariikidele, kliimamuutustega seotud arengumaade probleemid ning arengumaade hääleõiguse ja esindatuse küsimus Maailmapanga nõukogus.

Eestit esindavad aastakoosolekul rahandusminister Ivari Padar ja Eesti Panga president Andres Lipstok ning asepresident Andres Sutt, samuti nii keskpanga kui ka rahandusministeeriumi eksperdid.

Rahandusminister Ivari Padar osaleb erinevatel majanduse olukorda ning Eesti ja Maailmapanga koostööd puudutavatel kohtumistel. Samuti peab minister aastakoosoleku plenaaristungil Põhja- ja Baltimaade nimel ühiskõne.

Visiidi raames kohtuvad Eesti Panga esindajad Rahvusvahelise Valuutafondi ja USA rahandusministeeriumi esindajatega, arutamaks Eesti majanduse olukorra ja väljavaadete üle.

Pressibriifingute ja aastakoosoleku täpsem kava on saadaval IMFi kodulehel http://www.imf.org/external/am/2008/pressinf.htm

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.