Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga president Ardo Hansson ning keskpanga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 10.–12. oktoobril Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul Washingtonis. Aastakoosoleku peateemad on maailmamajanduse väljavaated ja riskid ning IMFi ja Maailmapanga prioriteedid järgmisel poolaastal.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel arutatakse maailmamajanduse ja finantsturgude olukorda ning võimalikke edasisi majanduspoliitilisi samme. Maailmamajanduse riskid on suurenenud, mistõttu on vaja otsusekindlalt jätkata üleilmse majanduskasvu tugevdamist ja finantssüsteemide vastupidavuse kindlustamist. Eri riikide ja regioonide võimalike poliitikameetmete kõrval arutletakse ühtlasi rahvusvahelise koostöö toetusvõimaluste üle.

Maailmapanga arengukomitee arutab eelmisel sügisel heakskiidetud strateegiat ning seda toetavate struktuurimuudatuste ellurakendamist võimalikult jätkusuutlikul ja arenguriike toetaval viisil.

Eestit esindavad aastakoosolekul Eesti Panga president Ardo Hansson ja asepresident Madis Müller ning rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. Aastakoosolekul osalevad ka teised keskpanga ja rahandusministeeriumi eksperdid. Visiidi raames kohtuvad Eesti esindajad IMFi juhtkonnaga ning Maailmapanga ja mitme rahvusvahelise institutsiooni esindajatega. Kohtumiste peaeesmärk on tutvustada Eesti ja euroala majandusarengut ja -poliitikat.

Aastakoosoleku täpsema kava leiate IMFi veebilehelt.

Lisateave:

Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee

Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
Tel: 611 3448, 518 7899
www.fin.ee