Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga president ja rahandusminister osalevad 11.–14. oktoobril Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul Tokyos. Aastakoosoleku peateemad on maailmamajanduse väljavaated ja riskid ning IMFi ja Maailmapanga strateegilised prioriteedid järgmisel poolaastal.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel arutletakse maailmamajanduse ja finantsturgude olukorra ning võimalike edasiste majanduspoliitiliste sammude üle. Samuti on päevakorras IMFi juhtimisega seotud küsimused, eelkõige osaluse arvutamise valemi täpsustamine. Kõnealune valem peegeldab riikide rolli maailmamajanduses ja IMFi missioonis. Eesti-suguste väikeriikide jaoks on oluline, et kvoodivalemi diskussiooni käigus leitaks konsensuslik lahendus ja kaasatud oleksid kõik IMFi liikmesriigid.

Aastakoosolekul sõlmitakse liikmesriikidega esimesed kahepoolsed laenulepingud IMFi ressursside ajutiseks suurendamiseks. See on oluline samm turgude usalduse ja kindlustunde taastamiseks. Pikemas perspektiivis peaksid IMFi ressursid tulema liikmesriikide osalusmaksetest, mistõttu tuleb IMFi 2010. aasta kvoodi- ja valitsemisreform ratifitseerida ka neil, kes seda seni teinud ei ole. Riigikogu kiitis reformi heaks 2012. aasta juunis.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on samuti arutlusel maailmamajanduse areng, eelkõige käsitletakse töökohtade loomist ja otsitakse vastuseid küsimusele, kuidas parandada muutuvas majanduses globaalset tööhõivet. Sama teemat käsitletakse Maailmapanga 2013. aasta arenguaruandes ja arengukomitee arutab selle soovituste rakendamiseks vajalikke tegevusi. Eraldi teemana käsitletakse sugupoolte võrdsuse tagamist.

Eestit esindavad aastakoosolekul lisaks Eesti Panga presidendile ja rahandusministrile Eesti Panga  asepresident Ülo Kaasik, rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja asekantsler Martin Põder. Aastakoosolekul osalevad ka keskpanga eksperdid.

Visiidi raames kohtuvad Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad IMFi juhtkonnaga, Maailmapanga ja mitmete rahvusvaheliste institutsioonide esindajatega. Kohtumiste eesmärk on eelkõige tutvustada Eesti ja euroala majandusarengut ning finantsstabiilsuse ja eelarve jätkusuutlikkuse tagamise poliitikat.

Aastakoosoleku täpsem kava on IMFi veebilehel.

Lisateave:

Ingrid Mitt
avalike suhete allosakond
Eesti Pank
eurosüsteem
tel: 668 0965, 512 6843
e-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
meediapäringud: press [at] eestipank.ee

Liisi Poll
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel: 611 3049, 5783 1881
www.fin.ee