Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 23.-25. septembril toimuval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul ning IMFi rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kohtumistel Washingtonis. Aastakoosoleku peateemadeks on globaalsed väljavaated ja riskid ning IMFi strateegilised prioriteedid maailmamajanduse ja finantsstabiilsuse toetamiseks.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel on Eesti jaoks olulisim maailmamajanduse ja finantsturgude olukorda puudutav diskussioon. Eriti teravalt on päevakorras küsimus, kuidas toetada riigirahanduse korrastamist, turgutada finantssektorit ja parandada globaalseid finantsturvavõrke. Samuti arutatakse üleilmseid poliitikaid, mis on vajalikud turgudel usalduse taastamiseks ja majanduskasvu toetamiseks.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on samuti arutlusel maailmamajanduse arengud, eelkõige rõhuga arenevatele riikidele. Suure teemana on üleval naiste roll majanduses: meestega võrdsed õigused omandile, õigus finantsteenustele ja muu, mis on eelduseks naiste aktiivseks osaluseks majandusarengus. Sama teemat käsitleb Maailmapanga tänavune arenguaruanne ja arengukomitee arutab selle soovituste rakendamiseks vajalikke tegevus. Globaalse tööhõive parandamine muutuvas majanduses on teine oluline väljakutse, millele vastust hakatakse otsima.

Eestit esindavad aastakoosolekul Eesti Panga president Andres Lipstok ja asepresident Ülo Kaasik ning rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross. Aastakoosolekul osalevad ka eksperdid keskpangast ja rahandusministeeriumist.

Visiidi raames kohtuvad Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad Rahvusvahelise Valuutafondi juhtkonnaga, USA rahandusministeeriumi ja keskpanga esindajatega ning Maailmapanga ja mitmete rahvusvaheliste pankade esindajatega.

Kohtumiste eesmärk on eelkõige tutvustada Eesti majandusolukorda ja prognoosi ning poliitikaid majanduskasvu taastamiseks, finantsstabiilsuse ja eelarve jätkusuutlikkuse tagamiseks. Jagatakse informatsiooni viimaste majandus- ja finantspoliitiliste sündmuste kohta Balti riikides ja Euroopas üldiselt. Veel räägitakse Eesti eurole ülemineku juba ilmnenud ja edasistest kasudest.

Aastakoosoleku täpsem kava on IMFi kodulehel.

Lisateave:
Viljar Rääsk
avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee

Katrin Reinmann
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel: 611 3049, 530 30146
E-post:
katrin.reinmann [at] fin.ee