Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 12. ja 13. aprillil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel Washingtonis, mille peamisteks teemadeks on maailmamajanduse ja finantsturgude olukord ning Rahvusvahelise Valuutafondi tegevusstrateegia.

IMFi kevadkoosolekul on Eesti jaoks üks olulisemaid teemasid ülevaade IMFi keskpika strateegia rakendamise edusammudest, kus muuhulgas räägitakse riikide esindatusest ja hääleõigusreformist. Eraldi teemana käsitletakse valuutafondi finantseerimise küsimust.

Maailmapanga arengukomitee kohtumisel on arutusel Global Monitoring Report 2008 teemad, muuhulgas aastatuhande arengueesmärkide täitmine, Aafrika majanduskasv, nafta ja toiduainete hinnatõusu mõju väikese sissetulekuga riikidele, loodusressursside haldamine. Samuti arutatakse Maailmapanga uusi strateegilise arengukava teemasid, milleks on muuhulgas kõige vaesemad riigid ja sõjalise konflikti järgsed haavatavad riigid.

Eesti delegatsioon kohtub visiidi raames IMFi Eesti põhimissiooni juhi Franciszek Rozwadowski ja finantssektori hindamise programmi (Financial Sector Assessment Program, FSAP) juhi Steven Seelig'iga. Eesti Panga esindajad kohtuvad lisaks IMFi Euroopa osakonna allosakonna (kuhu kuuluvad Eesti, Läti, Leedu ja Ungari) juhi Ashoka Mody ja USA rahandusministeeriumi kõrge ametniku Eric Meyer'iga ning mitmete teiste ametiisikutega.

Eesti Pangast osaleb asepresident Andres Sutt, rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja Tanel Ross ning sama osakonna rahvusvaheliste suhete büroo juhataja Mari Tarum-Seilenthal. Rahandusministeeriumi esindavad ministeeriumi nõunik Märt Kivine ja majandusanalüüsi osakonna juhataja Andrus Säälik.

Pressibriifingute ja kevadkoosoleku ürituste täpsem kava on saadaval IMF kodulehel.

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.