Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 20.-22. aprillil toimuval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga kevadkoosolekul ning IMFi rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kohtumistel Washingtonis. Kohtumiste peateemad on maailma majandus- ja finantsväljavaated, IMFi ressursside suurendamine ja seiretegevus.

Kõikide kohtumiste keskne teema on maailma majandusolukord. See on viimase poole aasta jooksul hakanud paranema, kuid eelkõige euroala võlakriisist ja kõrgetest toormehindadest lähtuvad riskid maailma majanduskasvule ei ole sugugi veel taandunud. Seetõttu on kevadkoosolekul oluliseks küsimuseks ka IMFi ressursside kasvatamine fondile kahepoolsete laenude andmise teel, mis suurendab IMFi võimekust ennetavalt piirata finants- ja võlakriisi levikut maailmas. Kokku on suuremad kreeditorid lubanud IMF-ile laenata rohkem kui 430 miljardit USA dollarit, sealhulgas on euroala panus 200 miljardit dollarit ning Põhja-Balti valijaskonna riigid panustavad IMFi rohkem kui 30 miljardi dollariga.

Eestit esindavad kevadkoosolekul Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross ning eksperdid keskpangast ja rahandusministeeriumist.

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad kohtuvad visiidi raames IMFi Eesti missioonijuhi Alexander Hoffmaisteri, Euroopa osakonna uue juhi Reza Moghadamiga ja IMFi finantsosakonnaga, samuti USA rahandusministeeriumi ning Maailmapanga esindajatega. Nendel kohtumistel keskendutakse euroala ja Eesti majandusolukorrale ning lahendustele majanduskasvu toetamiseks, finantsstabiilsuse ja eelarve jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Kohtumistel käsitletakse ka tehnilisi ettevalmistusi Eesti peatseks liitumiseks IMFi finantstehingute plaaniga, mis on vajalik eeltingimus selleks, et ka Eesti saaks edaspidi osaleda fondi ressursside suurendamises.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest, et arutada olulisi majandusküsimusi ning koordineerida omavahel majanduspoliitikaid.

Kevadkoosoleku täpsem kava on IMFi kodulehel.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee