Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekutel

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 11.–13. aprillil Washingtonis toimuvatel Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ning Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel. Kohtumiste peateemad on maailmamajanduse väljavaated ja riskid ning IMFi ja Maailmapanga strateegilised eesmärgid järgmisel poolaastal.

Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumistel keskendutakse maailmamajanduse ja finantsturgude väljavaadetele ja riskidele, aga ka edasistele majanduspoliitilistele sammudele. Lisaks on päevakorras IMFi juhtimisega seotud küsimused, eelkõige IMFi ressursid ning liikmesriikide esindatus ja hääleõigus.

Koosolekutel käsitletakse ka tärkavate turgude majanduslikku olukorda ja teravalt päevakorda kerkinud geopoliitilisi riske. Peale selle arutatakse, kuidas vähendada globaalse tasakaalustamatuse ja madala inflatsiooniga seotud ohte.

Maailmapanga kohtumisel arutatakse lisaks üldisele majandusarengule Maailmapanga grupi organisatsioonilisi ümberkorraldusi ja tulevasi sihte.

Eestit esindavad kevadkoosolekutel Eesti Panga asepresident Madis Müller ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. Koosolekutel osalevad ka eksperdid keskpangast ja rahandusministeeriumist.

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad kohtuvad visiidi raames IMFi Eesti missioonijuhi Thomas Dorsey, Euroopa osakonna juhi Reza Moghadami ning USA rahandusministeeriumi ja Maailmapanga esindajatega. Kohtumistel arutatakse nii maailma kui ka euroala ja Eesti majandusolukorda, aga ka võimalusi toetada majanduskasvu ning tagada finantsstabiilsus ja eelarve jätkusuutlikkus.

Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandusküsimusi ja koordineerida majanduspoliitikat.

Kevadkoosolekute täpsemat kava vt IMFi kodulehelt: http://www.imf.org/external/spring/2014/index.htm

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: press [at] eestipank.ee