Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadkoosolekutel

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 25.-26. aprillil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee kevadkoosolekutel Washingtonis, mille peamisteks teemadeks on globaalse finantsarhitektuuri reform, IMFi laenupoliitika ning finantskriisi mõjud.

IMFi kevadkoosolekul on Eesti jaoks olulisemate teemade hulgas maailmamajanduse ülevaade koos esmakordselt läbiviidava globaalse eelhoiatussüsteemi harjutusega (Early Warning Exercise), IMFi laenupoliitika ning arenevatele maadele senisest suurema rolli andmine IMFis, mis vastaks nende kasvanud osakaalule maailmamajanduses.

Maailmapanga arengukomitee (Development committee) kohtumisel on põhiteemaks rahvusvaheline majanduskriis, selle mõju arenguriikidele ning rahvusvahelise finantsinstitutsioonide roll kriisis. Teiseks suuremaks teemaks on arenguriikide hääleõiguse ja esindatuse suurendamine maailmapanga nõukogus.

Eesti delegatsioon kohtub visiidi raames IMFi Eesti põhimissiooni uue juhi Cristoph Rosenberg'iga, USA rahandusministeeriumi kõrge ametniku Eric Meyer'iga ja IMFi Euroopa osakonna juhi Marek Belka'ga ning mitmete teiste ametiisikutega.

Eesti Pangast osaleb asepresident Andres Sutt, rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja Tanel Ross. Rahandusministeeriumi esindavad ministeeriumi nõunik Märt Kivine ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Martin Põder.

Pressibriifingute ja kevadkoosoleku ürituste täpsem kava on saadaval IMFi kodulehel.

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.

Lisainfo:
Märt Kivine
Rahandusministeeriumi nõunik
Tel: +372 5038 223

Ingrid Mitt
Eesti Panga avalike suhete büroo spetsialist
Tel: 6680 965, 5126 843

ingrid.mitt [at] epbe.ee