Eesti osales Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalesid 11.-13. oktoobril toimunud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee (DC) aastakoosolekul Washingtonis.

Aastakoosolekul tõusis oodatult põhiküsimuseks maailmamajanduse ja finantssüsteemi olukord viimaste nädalate turuvapustuste valguses. Koosoleku peamiseks tulemuseks võib pidada kokkulepet suurema koostöö vajaduse järele, et taastada finantsturgude usaldus ja lahendada finantskriis.

Eesti rahandusministri ja keskpanga presidendi kohtumistel IMFi tegevdirektori ja Eesti missiooniga keskenduti Eesti majanduse ja finantsturu olukorrale. "Eesti poolt rõhutasime üle, et Eesti majanduse põhialused on ka majanduse kohandumise perioodil kindlad, Eestis tegutsevate pankade finantsseisund on jätkuvalt tugev ning pankade kapitaliseeritus ja puhvrid võimalike laenukahjumitega toimetulekuks head. Eesti pangandus on täielikult integreerunud Põhjamaade panganduse üheks osaks ja seega on pankade usaldusväärsuse tagamiseks oluline Põhja- ja Baltimaade piiriülene koostöö," ütles Eesti Panga president Andres Lipstok.

Rahandusminister Ivari Padar rõhutas aastakoosoleku plenaaristungil Põhja- ja Baltimaade nimel ühiskõne pidades, et oluline on tagada nii lühiajaliste finantsturgude probleemide lahendamine kui pidada ka silmas pika vaate küsimusi. "Kahtlemata on tänasel päeval finantsturgude stabiliseerimine pea kõigi riikide üks olulisemaid ülesandeid. Samas ei tohi me unustada ka juba võetud kohustusi mahajäänumate riikide abistamises ning arengukoostöö osas," ütles Ivari Padar. Eesti astus ürituste raames ka ise olulise sammu esitatud üleskutse toetamiseks, liitudes Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooniga.

Eesti delegatsioon kohtus ka reitinguagentuuride ja rahvusvaheliste pankade esindajatega, kellele kajastati samuti Eesti majanduse olukorda ja kinnitati nii Eesti majanduspoliitika kui ka finantssüsteemi usaldusväärsust.

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Maailmapanga juures tegutseb sarnase nõuandva organina Arengukomitee (DC).

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965; 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee

Piret Seeman
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel: 6113 035, 5244 244
E-post: piret.seeman [at] fin.ee