Eesti Panga asepresident ANDRES SUTT asub tööle IMFis

Eesti Panga juhatus kinnitas Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja-Balti valijaskonna kontori vanemnõuniku ametikoha täitjaks Andres Suti. Andres Sutt asub uuele ametikohale käesoleva aasta augustis.

Tegemist on tavapärase valijaskonda kuuluva kaheksa riigi vahel toimuva ametikoha vahetamisega ehk rotatsiooniga. Vanemnõuniku peamisteks ülesanneteks on IMFi liikmesriikide majandusarengu ning rahvusvaheliste majanduspoliitiliste teemade analüüs, valijaskonna esindamine IMFi direktorite nõukogus, lähtudes Põhja- ja Baltimaade valijaskonna seisukohtadest, Eesti ja IMFi suhete koordineerimine valuutafondi peakontoris. Ametikoha täitmiseks korraldati Eesti Pangas käesoleva aasta alguses konkurss.

Andres Sutt kommenteerib oma lahkumist ja uut valikut nõnda: "Kaheksa aastat Eesti Panga asepresidendi ametis on olnud väga pikk aeg ja ma arvan, et praegu on õige hetk muutusteks. IMF annab mulle võimaluse jätkata rahvusvahelise karjääriga ning toetada ühtlasi Eesti ja IMFi vahelist koostööd.

Finantsstabiilsuse eest vastutava asepresidendina on mul hea meel, et otsused, mida oleme Eesti Pangas viimastel aastatel teinud finantsstabiilsuse kindlustamiseks, ja koostöölepped Euroopa keskpankadega lubavad mul täna rahuliku südamega võtta vastu uued tegemised.

Eesti pangandus on keeruliste aegadega edukalt toime tulnud ja koostöö Põhjamaade ning eriti Rootsiga on olnud väga hea. Olen keskpankade koostöö edendamist pidanud enda tähtsaimaks ülesandeks. Leian, et just koostöö on see, mis annab meile täna ja tulevikus kindlustunde, et siinne pangandussüsteem tuleb üleilmse finantskriisiga toime."

IMFi Põhja-Balti valijaskonda (Nordic-Baltic Constituency) kuuluvad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Island ja Taani. Põhja- ja Baltimaade valijaskonna seisukohti IMFi põhikirjaliste kohustuste täitmisel esindab Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide kontor(Nordic-Baltic Office). Kontori tööd juhib IMFi direktor ning kontorisse kuuluvad veel asedirektor, kaks vanemnõunikku, neli nõunikku ning kaks sekretäri. Direktor, asedirektor ja vanemnõunikud omavad ühtlasi IMFi direktorite nõukogu (Executive Board) liikme staatust. Ametikohtade täitmiseks jagavad Põhjamaad direktori, asedirektori, ühe vanemnõuniku ja kahe nõuniku positsioonid ning Balti riigid ühe vanemnõuniku ja kahe nõuniku positsioonid.