Eesti Panga asepresident Madis Müller: euroalaga liitumine tugevdas pangandussektorit

Reedel finantsinspektsiooni 10. aastapäevale pühendatud konverentsil esinenud Eesti Panga asepresidendi Madis Mülleri sõnul tugevdas euroalaga liitumine Eesti finantssektori vastupanuvõimet šokkidele.

"Eesti pangandus on seotud tugevate Põhjamaade pankadega ja pärast euroalaga liitumist on panku ohustavad riskid vähenenud, sest eurosüsteemi keskpank saab neile vajaduse korral likviidsustuge pakkuda," ütles Madis Müller.

"Arvestades Eesti finantssektori tugevat seotust Skandinaavia pangagruppidega, on oluline toonitada ka Eesti keskpanga ja finantsinspektsiooni tihedat koostööd oma kolleegidega Põhjamaades. Meie vaated finantsstabiilsuse tagamiseks tarvilike meetmete, sealhulgas piisavalt rangete kommertspankade kapitalinõuete suhtes on sarnased. Eesti Pank kehtestas kommertspankadele karmimad kapitali- ja likviidsusnõuded viimase laenubuumi alguses, 2005. ja 2006. aastal, ning täna toetame piisavalt rangete eeskirjade kehtestamist kogu Euroopa tasandil. Vajaduse korral peab iga liikmesriik ka tulevikus saama kehtestada pankadele karmimaid nõudeid, et vähendada finantsstabiilsust ohustavaid riske," lausus Müller.

Möödunud aasta algul alustas tegevust Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB), mis ühendab endas nii keskpankade kui ka järelevalveasutuste töö riskide hindamisel ja finantsstabiilsuse tagamisel. "Paljudes riikides juurutatakse praegu samadest põhimõtetest lähtuvat asutustevahelist töökorraldust, samal ajal kui Eestis on järelevalve ja finantsstabiilsuse tagamiseks vajalik koostöö sellisena praktikas juba aastaid toiminud," ütles asepresident.

Eestis kehtib ligi kümme aastat süsteem, kus finantsstabiilsust tagavad Eesti Pank, finantsinspektsioon ja rahandusministeerium selliselt, et igaühel neist on oma ülesanded ja vastutusalad. "Keskpanga jaoks on koostöö finantsinspektsiooniga äärmiselt tähtis, sest vaid hästi toimiva ja tugeva panganduse olemasolul saab keskpank edukalt tagada finantsstabiilsust ja viia ellu rahapoliitikat," lisas Müller.

Ettekanne avaldatakse Eesti Panga kodulehel (inglise keeles).

Täpsem info seminari kohta on finantsinspektsiooni kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] eestipank.ee