Eesti Panga avalik loeng. Palkade ja tootlikkuse areng Eestis

Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm ja vanemökonomist Jaanika Meriküll tutvustasid uuringut  "Palkade ja tootlikkuse areng Eestis".

Ettekandes käsitleti tootlikkuse arengut Eestis ning toodi välja, millistel eeldustel jõuavad Eesti palgad järele EL rikkamatele riikidele. Täpsemalt võrreldadi Eesti ja Soome tööjõu tootlikkust tegevusalade lõikes ning analüüsiti, kas Eesti madalamat tootlikkust võiks seletada majanduse struktuuriga.