Eesti Panga bilanss seisuga 31. märts 2011

Eurole üleminekuga muutus Eesti Panga bilansi vorm ja avaldamisaeg. Eesti Panga bilanss avaldatakse kord kvartalis viiendal tööpäeval pärast kvartali lõppu kell 14.

Suuremad muutused on toimunud Euroopa keskpankade süsteemi (EKPS) ja eurosüsteemi siseste saldode ning ringluses olevate pangatähtede kajastamises. Selgitused selle ja kõigi bilansikirjete kohta leiab Eesti Panga kodulehelt.

Eesti Panga bilanss asub Eesti Panga kodulehel siin.

Eurosüsteemi bilansi (konsolideeritud finantsaruande) avaldab Euroopa Keskpank iganädalaselt oma kodulehel.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee