Eesti Panga juhatus täpsustas vastutusvaldkondade jaotust juhatuse liikmete vahel

Seoses asepresident Andres Suti tööleasumisega arutas Eesti Panga juhatus 3. aprillil 2001 vastutusvaldkondade jaotust juhatuse liikmete vahel. Vastuvõetud otsuse kohaselt jaotub vastutus keskpanga erinevate tegevusvaldkondade eest järgmiselt.

President Vahur Kraft kontrollib asepresidentide, sisekontrolli osakonna ja pangainspektsiooni juhataja tööd.

Asepresident Märten Rossi vastutusalas on finantsturgude osakonna, keskpangapoliitika osakonna, majandusuuringute osakonna ja statistikaosakonna töö.

Asepresident Rein Minka vastutusalas on arvelduste osakonna, infotehnoloogia osakonna, juriidilise osakonna, personaliosakonna ning sularaha- ja turvaosakonna töö.

Asepresident Andres Suti vastutusalas on rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna, makse- ja arveldussüsteemide osakonna, keskraamatupidamise osakonna, pangastatistika ja analüüsi osakonna, sekretariaadi ning majandusosakonna töö.

Pangainspektsiooni juhataja Andres Trink juhib pangainspektsiooni.

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond