Eesti Panga kommentaar Swedbanki ja SEBi ühinemise kohta

Täna 22.veebruaril kell 8.15 teatasid kaks suurt Rootsi finantsgruppi FöreningsSparbanken (Swedbank) ja SEB ametlikult oma kavatsusest ühineda. Sellise sammu tulemusena tekib Skandinaavia pangandusturule uus finantsgrupp nimega SEB Swedbank, mille varade kogumaht on ligikaudu 230 miljardit eurot (2052 miljardit Rootsi krooni). Rootsi finantsgruppide ühinemine on loomulik jätk konsolideerimisprotsessile, mis iseloomustab tänast Euroopa Liidu pangandus- ja finantsturgu. Kahe suurpanga võimalik ühinemine mõjutab konkurentsi kogu Skandinaavia pangandusturul ja vajab seega nii Rootsi kui Euroopa Liidu institutsioonide heakskiitu.

SEBi ja Swedbanki - vastavalt Eesti Ühispanga ja Hansapanga suuromanike - võimalik liitumine mõjutab otseselt ka Eesti pankade omanikeringi. Muutuse üksikasjad sõltuvad ühinemise juriidilisest teostusest. Praeguseks teada olevad detailid lubavad eeldada, et Eesti Ühispanga või Hansapanga - või ka mõlema - olulise osalusega omanik muutub. Seega tuleb Eesti Pangalt taotleda vastavalt kas ühe või teise kohaliku suurpanga - või mõlema - tarvis uut olulise osaluse omandamise luba.

Keskpank lähtub seisukohast, et igal juhul tuleb tagada piisav konkurents Eesti pangandusturul. See on keskpanga prioriteet. Rahuldava konkurentsisituatsiooni hoidmiseks pangandusturul on keskpangal praeguses situatsioonis piisavalt võimalusi ja vahendeid. Kahe Eesti suurpanga liitumine või ühised omanikud on keskpanga silmis välistatud. Edasised sammud sõltuvad otseselt sellest, millised Eesti pankasid puudutavad taotlused keskpangale esitatakse.

Eesti Pank on valmis pakkuma täiendavaid kommentaare niipea, kui Rootsis on eelseisva liitumise tehilistes ja juriidilistes üksikasjades kindlamad kokkulepped saavutatud. Ka teavitab Eesti Pank avalikkust koheselt võimalikest Hansapanga ja Ühispanga oluliste omanike ringi muutmise taotlustest. Samas soovib Eesti Pank juhtida tähelepanu asjaolule, et selliseid otsuseid ei saa teha enne, kui kahe Rootsi finantsgrupi ühendamine saanud heakskiidu kummagi grupi omanikelt, kõigilt vajalikelt Rootsi ja Euroopa Liidu instantsidelt ning juriidiliselt lõpule viidud.

Avalike suhete osakond
tel 668 0900