Eesti Panga kommentaarid Rahvusvahelise Valuutafondi 2.mail lõppenud lühimissiooni lõppjäreldustele

Eesti Pank kommenteerib

Vahemikus 28. aprill kuni 2. mai 2003 töötas Eestis Rahvusvahelise Valuutafondi lühimissioon, mille peamine eesmärk oli arutada Eesti viimase aja majandusarenguid ja majanduspoliitika prioriteete. Eriti oluliseks pidasid Rahvusvahelise Valuutafondi esindajad seelkord eelarvepoliitika ja laieneva jooksevkonto puudujäägiga seotud küsimusi.

Missiooni lõppjäreldused avaldatakse Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga veebilehtedel 5. mail kl. 11:00.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja Tanel Ross ütles: " Ei saa jätta tähele panemata, et äsja lõppenud missiooni lõppjärelduste toon on teatud mõttes erinev Fondi eelmise paari aasta Eesti-teemaliste avalduste laadist. Kuigi Fond hindab Eesti majanduse väljavaateid jätkuvalt soodsateks, rõhutatakse samas väga selgesti, et jooksevkonto puudujäägi suurus ja puudujäägi finantseerimise allikad tekitavad muret."

Rossi sõnul on IMFi mure asjakohane ning kattub suures plaanis ka Eesti enda hinnanguga oma majandusolukorrale. Samal ajal märkis Ross: "Tuleb siiski arvestada, et otseinvesteeringute sissevool Eestisse on endiselt märkimisväärne ning meie pangandussüsteem on tugev. Seega peegeldab välisraha sissevool suuresti investorite ootusi Eesti kiire ja püsiva majanduskasvu jätkumiseks."

"IMFi soovitusi tuleb vaadelda ka Euroopa Liiduga ühinemise ja euro kasutuselevõtu kontekstis," lisas Ross. "Eesti majanduspoliitika riskide vähendamine tagab majanduse arengu ja kiire kasvu püsimise ka eelolevatel aastatel. Tugeva majanduspoliitika najal teenitud usalduse hoidmine on hädavajalik, et tagada Eesti tulemuslik ühinemine europiirkonnaga."

"Eesti majandus ja elatustase on ka teiste kandidaatriikidega võrreldes viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Seetõttu on ka Euroopa Liit nõustunud, et fikseeritud vahetuskurss ja valuutakomitee süsteem on Euroopa Liidu ja ühisrahapiirkonnaga ühinemiseks igati sobilikud. Samas seab see kõrgemad nõuded meie üldisele majanduspoliitikale ning sellele juhib IMF ka Eesti tähelepanu." lisas ta.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
66 80 900, 66 80 719

Küsimused ja täpsustused:
Kaja Kell
RASO juhataja asetäitja
Email:
kkell [at] epbe.ee

kkell [at] epbe.ee