Eesti Panga kunstikalendri kontseptsioonikonkursi võitjad on selgunud

8. märtsil, Eesti kunstiklassiku Johann Köleri 175. sünniaastapäeval, tehti Eesti Panga muuseumis kokkuvõte panga kunstikalendri kontseptsioonikonkursist, mis kuulutati välja jaanuari algul ning mille tööde esitamise tähtaeg oli 8. veebruar.

Konkursile saabus 17 tööd.

Žürii koosseisus Jüri Kaarma, Krista Kodres, Heiki Pärdi, Liina Siib ja Andres Tali jaotas preemiafondi järgmiselt:

I koht (10 000 krooni) tööle märgusõnaga "Üksteist", autor Ants Hein;
II koht (3 000 krooni) tööle märgusõnaga "Kaksteist", autor Laura Hein;
III koht (2 000 krooni) tööle märgusõnaga "Sirmik", autor Sigrid Saarep.

Esikohatööd hindas žürii teemakäsitluselt kõige laiahaardelisemaks ja üldharivamaks ning samal ajal kindlalt ja asjatundlikult seotuks Eesti ajaloolise kõrgkultuuriga. Žürii hinnangul võimaldavad esitatud teemad "Eesti talupoeg kunstis", "Mõisate Eesti", "Eesti vanadel maakaartidel", "Muistsed aarded", "Eesti vanadel gravüüridel", "Müüt Eesti kunstis" ja "Eesti hõbe" anda nii kodu- kui ka välismaistele huvilistele usaldustäratava süsteemsusega meeliköitva ja vaheldusrikka visuaalse tervikpildi.

Täiendav info telefonil 6680 900

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond