Eesti Panga lühiülevaade Eesti laenuturu toimimisest

Eesti Pank avaldas oma järjekordse lühiülevaate majanduse päevakajaliste küsimuste kohta, keskendudes seekord majanduse ja ettevõtete rahastamise teemale ning riigi sekkumise võimaluste analüüsile. Eesti Panga hinnangul on Eestis tegutsevate pankade laenuandmise võimalused hetkel piisavad, küsimus on vaid majanduse arengu seisukohalt jätkusuutlike projektide ja valdkondade leidmises. Seega on riigi esmaseks ülesandeks soodsa majanduskeskkonna hoidmine.

Eestis tegutsevate pankade rahastamisolukorra hindamisel saab arvestada pankade suhteliselt kõrge likviidsuse ja kapitaliseeritusega. Neil on kõik eeldused, et jätkata perspektiivikate projektide rahastamist ning ettevõtete toetamist ka muutunud oludes. Oluline on vaadata hetkeolukorrast kaugemale.

Eelmiste aastate kiire laenukasv on Eesti ettevõtete ja eraisikute võlgnevust jõudsalt suurendanud. Ettevõtete võlakoormus ületas 2008. aasta lõpus euroala keskmist näitajat. 2009.-2010. aastal ettevõtete võlgnevus väheneb pisut. Tegu on oodatud korrektsiooniga, mille tulemusena väheneb ettevõtete võlakoormus tervikuna ja kinnisvarasektorile antud laenude maht ja osakaal laenuportfellis.

Ettevõtete kapitalibaasi laiendamiseks ja tegevuse ümberkorraldamiseks on vajalikud uued investeeringud ja on oluline, et majanduse ja ettevõtete rahastamisel tõuseks sel ja järgnevatel aastatel otseinvesteeringute osakaal. Riigi põhiülesanne on säilitada avatud investeerimiskliima, mis soodustaks välisinvesteeringute sissevoolu ja Eesti ettevõtete omanikeringi laienemist.

Lühiülevaatega saab tutvuda ka Eesti Panga kodulehel.