Eesti Panga majandusajakirja värske number keskendub maksebilansile

Ilmunud on Eesti Panga majandusajakirja Kroon ja Majandus uus number, mis on pühendatud Eesti riigi maksebilansiga seotud teemadele.

Seekordse Krooni ja Majanduse eesmärk on anda artiklite kogumiku kaudu ülevaade maksebilansistatistikast nii teoreetilisest kui ka praktilisest vaatenurgast. Ajakirjas on ülevaade Eesti maksebilansi üldisest arengust aastatel 1992-2006 ning analüüsitud Eesti väliskaubanduse suundumusi viimase kolmeteist aasta jooksul. Lisaks tutvustatakse ajakirja värskes numbris otseinvesteeringute statistikaga seotud probleeme ja Euroopa Keskpankade Süsteemi väärtpaberi keskandmebaasi. Lisaks on ajakirjas käsitletud maksebilansi kvaliteedi erinevaid hindamisvõimalusi ja analüüsivõtteid.

Maksebilansiga seotud teemadest äratab alati laiemat huvi reisiteenused. Nii on Krooni ja Majanduse värskes numbris ülevaade reisiteenuste näitajate arvutamise köögipoolest. Samuti on toodud EMORi värsked küsitlustulemused Eesti inimeste reisieelistuste ja puhkusereiside finantseerimisviiside kohta.

Krooni ja Majanduse eelmine, detsembrinumber keskendus tänapäeva energeetikaprobleemidele.

Ajakirja Kroon ja Majandus on võimalik lugeda Eesti Panga kodulehel. Väljaande trükiversioon valmib 17. märtsil ja seda on võimalik tasuta tellida e-posti teel trykis [at] epbe.ee või saada Eesti Panga muuseumist.

Eesti Panga majandusajakiri Kroon ja Majandus on laiemale lugejaskonnale mõeldud perioodiline väljaanne, mis sisaldab ülevaateid ja analüüse aktuaalsetel majandusteemadel, tõlkeartikleid, kommentaare ja statistikat. Ajakiri ilmub kord kvartalis.