Eesti Panga majandusajakirja värske number räägib migratsioonist

Ilmunud on Eesti Panga majandusajakirja Kroon ja Majandus uus number, milles räägitakse migratsiooni mõjust riigile ja ühiskonnale ning antakse ülevaade Sloveenia arengust euroala liikmena.

Seekordse Krooni ja Majanduse tähelepanu keskendub Euroopa Liidu ja euroala laienemise kontekstis migratsiooni mõju analüüsile. Migratsioon puudutab nii sotsiaalpoliitikat, tööturgu kui ka ühiskonda laiemalt ja nii analüüsitakse ajakirjas Euroopa Liidu ja Eesti kogemust migratsioonivaldkonnas, selle õigusraamistikku ja muid seonduvaid teemasid.

Eesti üks peamiseid majanduspoliitilisi eesmärke on euroalaga liitumine. Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest liitus euroalaga esimesena Sloveenia, kus euro on nüüdseks kasutusel olnud poolteist aastat. Sloveenia kogemustest ja majandusarengust esimesel aastal euroala täieõigusliku liikmena kirjutab Velimir Bole Sloveenia majandusinstituudist.

Lisaks on ajakirjas kokkuvõte Emori kevadisest Eesti elanike seas läbiviidud küsitlusest, milles paluti anda hinnang praegustele majandusoludele, tööturule ja tarbimisele.

Krooni ja Majanduse eelmine number keskendus Eesti riigi maksebilansiga seotud teemadele.

Ajakirja Kroon ja Majandus on võimalik lugeda Eesti Panga kodulehel. Väljaande trükiversioon jõuab lugejateni alates 28. juulist ja seda on võimalik tasuta tellida e-posti teel trykis [at] epbe.ee või saada Eesti Panga muuseumist.

Eesti Panga majandusajakiri Kroon ja Majandus on laiemale lugejaskonnale mõeldud perioodiline väljaanne, mis sisaldab ülevaateid ja analüüse aktuaalsetel majandusteemadel, tõlkeartikleid, kommentaare ja statistikat. Ajakiri ilmub kord kvartalis.

Lisainfo:
Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Väljundite allosakond
Tel: 6680 900; 6680 998
E-post: trykis [at] epbe.ee