Eesti Panga nõukogu arutas keskpanga strateegiat aastateks 2008-2010

Täna, 29. jaanuaril toimus Eesti Panga nõukogu korraline koosolek.

Nõukogu arutas Eesti Panga strateegiat aastateks 2008-2010. Strateegia sätestab Eesti Panga põhieesmärgid eelolevateks aastateks, lähtudes keskpanga peamisest ülesandest tagada hinnastabiilsus Eestis. Muuhulgas jätkatakse strateegia kohaselt euro kasutuselevõtuks vajalike tehniliste ettevalmistustega ja arendatakse edasi kaasaegseid maksesüsteeme. Üks olulisemaid eesmärke on ühtlustada Eesti rahapoliitiline keskkond ja turuoperatsioonid Euroopa majandus- ja rahaliidu omadega.

Keskpanga nõukogu sai ülevaate ka Eesti finantssektori hetkeseisust ja arengust.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 19. veebruaril 2008.