Eesti Panga nõukogu istung

Täna toimunud istungil tutvus Eesti Panga nõukogu Eesti majanduse teise kvartali ülevaatega. Teise kvartali 12-protsendise majanduskasvu põhjusena näeb keskpank eelkõige sisenõudlust ehk tarbimist ja investeeringuid, millega on kaasnenud välisraha ulatuslik sissevool. Ülevaate järeldusi tutvustab Eesti Pank kolmapäeval, 13. septembril toimuvas infotunnis.

Nõukogu muutis istungil Eesti Panga põhikirja, viies selle kooskõlla 8. juulil 2006 jõustunud Eesti Panga seaduse muutmise seadusega. Nõukogu sai ka ülevaate keskpanga 2006. aasta esimese poole eelarve täitmisest.