Eesti Panga nõukogu istung

Täna toimunud istungil soovitas Eesti Panga nõukogu kinnitada Eesti Panga strateegiadokumendi aastateks 2007-2009, mille kohaselt on Eesti Panga missiooniks hinnastabiilsuse tagamine Eestis.

Missiooni täitmisel on Eesti Panga põhiülesanneteks osalemine riigi majanduspoliitikas iseseisva rahapoliitika, Vabariigi Valitsuse nõustamise ja rahvusvahelise koostöö kaudu, samuti hoolitsemine Eesti finantsstabiilsuse eest finantssektori poliitika kujundamisega ja usaldusväärsete ning hästitoimivate maksesüsteemide käigushoidmisega. Eesti Pank korraldab sularaharinglust Eestis ning valmistub europiirkonnas olema Euroopa ühise majandus- ja ühtse rahapoliitika võrdväärne kujundaja koos teiste keskpankadega.

Nõukogu sai tänasel istungil ka ülevaate keskpanga 2007. aasta eelarvest mahus 283,3 miljonit krooni (2006. aasta eelarve on 286,8 miljonit krooni). Nõukogu võttis teadmiseks Eesti Panga 2007. aasta finantsprognoosi, kus netotuluks finantstehingutest välisvaluutareserviga on arvestatud 1,1 miljardit krooni. Eeldatav kasum on 405,2 miljonit krooni.

Eesti Panga finantsprognoos on koostatud kolme aasta strateegilisi eesmärke silmas pidades. Põhiülesannete eduka täitmiseks peab keskpank olema valmis euro sujuvaks kasutuselevõtuks esimesel võimalusel ning osalemiseks eurotsooni rahapoliitika kujundamises.

Lisaks kinnitas nõukogu siseauditi osakonna 2007. aasta tööplaani.