Eesti Panga nõukogu kiitis heaks keskpanga 2002. aasta aruande

3. aprillil toimus Eesti Panga nõukogu korraline istung, kus nõukogu kiitis heaks keskpanga 2002. aasta aruande ning otsustas selle esitada riigikogule kinnitamiseks. Nõukogu võttis istungil teadmiseks ka 2002. aasta eelarve täitmise.

Samuti otsustas nõukogu jätkata Eesti Panga kasumijaotuse strateegiat, mille kohaselt maksab keskpank kasumist riigieelarvesse kuni 25 protsenti.

1999. a. septembris otsustas Eesti Panga nõukogu kasutada kasumijaotuse strateegia määratlemisel Eesti Panga kohustustevaba valuutareservi kujunemist võrreldes kesksete majandusindikaatoritega. Kasumijaotuse strateegias taotletakse lähenemist, mis lubaks kuni Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ühinemiseni säilitada Eesti Panga kohustustevabade reservide taseme sisemajanduse koguprodukti suhtes üle kahe protsendi ning laiema rahaagregaadi M2 suhtes üle viie protsendi tasemel, tehes riigieelarvesse senikaua ülekandeid kuni 25 protsendi ulatuses kasumist.

Eesti Panga 2002. aasta kasum oli 601,4 miljonit krooni, millest 456,4 miljonit krooni suunatakse nõukogu otsusega Eesti Panga erireservi ning riigieelarvesse kantakse 145,0 miljonit krooni.

Eesti Panga 2002. aasta aruannet tutvustatakse ajakirjanikele teisipäeval, 15. aprillil keskpangas toimuval pressikonverentsil.

Ühtlasi otsustas nõukogu, et Eesti Panga siseauditi osakonna uueks juhatajaks saab Henn Oit, kes seni töötas finantsturgude osakonna juhatajana. Finantsturgude osakonna uue juhatajana töötab Janno Luurmees.

Lisainfo:
Janno Toots
Avalike suhete nõunik
Tel: 6680 900, 6680 745
Mobiil: 05154 037
Email:
janno.toots [at] epbe.ee