Eesti Panga nõukogu kinnitas 2004. aasta eelarve

Eesti Panga nõukogu kinnitas tänasel istungil keskpanga 2004. aasta eelarve mahus 205,8 miljonit krooni. Eesti Panga prioriteediks on saavutada Eesti poolne tehniline valmisolek euro kasutuselevõtuks ning olla tulemuslik ja tõhus Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liige alates 1.maist 2004, säilitades seejuures põhiteenuste senise kvaliteedi ja taseme.

Eelarve aluseks on Eesti Panga pikaajaline eelarvestrateegia, milles määratletud kulupiirang näeb eelarve maksimaalseks suurenemiseks 50 protsenti nominaalse SKP kasvust ehk neli-viis protsenti aastas. Eelarve maht suureneb võrreldes käesoleva aastaga neli protsenti ja on seotud EKPS-i liikmelisuse ning ettevalmistustega Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ühinemiseks.

Nõukogu võttis teadmiseks Eesti Panga 2004. aasta finantsprognoosi, kus netotuluks finantstehingutest välisvaluutareserviga on arvestatud 368 miljonit krooni. Finantsprognoosis märgitud kasum on 94,6 miljonit krooni.

Eesti Panga nõukogu sai ka ülevaate Eesti majanduse ning finantssektori olukorrast. Finantssektoris on varade kvaliteet ajalooliselt parim ja kapitaliseeritus kõrge, kuid riskid on seotud majapidamiste liigoptimistlikku laenunõudluse ja kiirelt kasvava võlakoormusega. Nõukogu informeeriti ka Eesti Panga sügisprognoosist, mille keskpank avaldab esmaspäeval, 1. detsembril.