Eesti Panga nõukogu kinnitas keskpanga 2005. aasta aruande

Tänasel korralisel istungil kinnitas Eesti Panga nõukogu keskpanga 2005. aasta aruande ning sai ülevaate eelmise aasta eelarve täitmisest.

Eesti Panga 2005. aasta kasum oli 237,4 miljonit krooni (237 395 000), millest 178,0 miljonit krooni (178 046 000) suunatakse nõukogu otsusega Eesti Panga erireservi ning 25 protsenti kasumist ehk 59,3 miljonit krooni (59 349 000) kantakse riigieelarvesse. Eesti Panga 2005. aasta finantsprognoosis oli kasumisihiks märgitud 204,9 miljonit krooni, tegelik kasum oli 15,8 protsenti suurem.

Nõukogu otsustas tänasel istungil ka jätkata Eesti Panga kasumijaotuse strateegiat, mille kohaselt keskpank kannab riigieelarvesse kuni 25 protsenti kasumist. Otsuse tegemisel hindas panga nõukogu senist kasumijaotuse strateegiat ja arvestas Eesti Panga kohustustevaba valuutareservi suhtarvude kujunemise prognoose sisemajanduse koguprodukti ja laiemasse rahaagregaati (M2).

Panganõukogu hindab kasumijaotuse strateegiat igal aastal, et olla kindel kasumijaotuse põhimõtete jätkuvas sobivuses Eesti Panga põhiülesannete täitmisega. Eesti Panga kohustustevabade reservide adekvaatse taseme hoidmine on rahapoliitiliselt oluline vähemalt seni, kuni Eesti võtab kasutusele euro. Kasumijaotuse strateegia on praktiliselt muutumatul kujul kehtinud alates 1999. aastast.