Eesti Panga Nõukogu nimetas ametisse Eesti Panga uued asepresidendid

26. oktoobril toimus Eesti Panga Maardu koolituskeskuses Eesti Panga Nõukogu istung ja seminar.

Kuulanud ära ülevaate Eesti Panga aasta 2000 audiitorkontrolli läbiviija leidmiseks korraldatud pakkumiskonkursi tulemustest, otsustas Eesti Panga Nõukogu teha Riigikogule ettepanek nimetada 2000. aasta audiitoriks audiitoräriühing AS Deloitte&Touche Audit.

Eesti Panga Nõukogu kuulas ära ülevaate kavandatavatest ümberkorraldustest Eesti Panga juhtimises ning arutas keskpanga presidendi Vahur Krafti ettepanekut Eesti Panga põhikirja muutmiseks. Muudatuste peamine sisu on Eesti Panga juhatuse rolli laiendamine ja täpsustamine. Ajakohastatud on ka mõningaid muid põhikirja sätteid (näiteks sisekontrolli osakonna nimetuseks saab siseauditi osakond). Eesti Panga põhikirja muudetud tekst avaldatakse pärast lõpliku versiooni kinnitamist ja vajalike redaktsiooniliste muudatuste sisseviimist Eesti Panga veebilehel, samuti Riigi Teataja Lisas.

Eesti Panga Nõukogu nimetas ametisse Eesti Panga uued asepresidendid.

Märten Ross nimetati Eesti Panga asepresidendiks alates 1. novembrist 2000.
Rein Minka nimetati Eesti Panga asepresidendiks alates 1. novembrist 2000.
Andres Sutt nimetati Eesti Panga asepresidendiks ja juhatuse liikmeks alates 2. aprillist 2001.

Andres Trink jätkab Eesti Panga juhatuse liikmena ja Pangainspektsiooni juhatajana kuni ühtse finantsjärelevalveinstitutsiooni moodustamiseni ja Pangainspektsiooni eraldumiseni Eesti Pangast.

Valdur Laid jätkab Eesti Panga juhtatuse liikmena kuni 2001.aasta jaanuarini, mil ta siirdub aastaks magistriõpingutele Lausanne'i, Euroopa ühte juhtivasse ärikooli IMD (International Institute for Management Development).

Eesti Panga asepresidentide vastutusalad jagunevad tulevikkus tõenäoliselt järgmistesse laiematesse gruppidesse:

  • ühiskonna sularahanõudluse rahuldamine, inimeste, keskpanga sisese ja pangavälise õiguskeskkonna ja tehnoloogilise keskkonna arendamine;
  • Eesti finantssüsteemi efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelised suhted, suhted avalikkusega, materiaalse ja finantsvara haldamine;
  • rahapoliitika elluviimine läbi turuoperatsioonide, finantssektori rahvusvahelised ja riigisisesed arveldused, rahapoliitika ja panga muu põhitegevuse tarbeks vajaliku uurimistöö korraldamine.

Panganõukodu istungile järgnenud seminaril arutati põhjalikumalt võimaliku uue Eesti Panga seaduse lähtepõhimõtteid, vaadeldi paralleelselt Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu ja finantsjärelevalveasutuste seaduse eelnõu., samuti kuulati ülevaadet krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu põhimõtetest.

Eesti Panga uute asepresidentide CVde saamiseks võib pöörduda tel. 668 0900 või www.eestipank.info.

Avalike suhete osakond
Tel 668 0900