Eesti Panga nõukogu tegi ettepaneku 2003. aasta audiitorite osas

Eesti Panga nõukogu otsustas tänasel istungil teha Riigikogule ettepaneku nimetada Eesti Panga 2003. aasta audiitorkontrolli läbiviijateks AS Deloitte & Touche Audit audiitorid Veiko Hintsov ja Villu Vaino.

Lisaks tutvus nõukogu Eesti Panga majandusprognoosiga aastateks 2003-2004. Prognoosi kommentaaris märgib Eesti Pank, et maailma majanduse madalseisu ning teatud riskide taustal ei ole Eesti majanduse väljavaated halvad. Eelmisel nädalal avalikustatud prognoosi kohaselt kujuneb tänavuseks majanduskasvuks 4,4 protsenti ning inflatsiooniks 3,2 protsenti. Kui väliskeskkonna madalaseis pikeneb ja Eesti väliskaubandusbilanss ei parane, võib SKP kasv jääda prognoositust madalamaks ning jooksevkonto defitsiit veelgi halveneda. Riigi eelarvepoliitikas tuleks eelnevast lähtuvalt säilitada konservatiivne vaade.