Eesti Panga Nõukogu valis presidendikandidaadi

Nõukogu valis oma tänasel istungil Eesti Panga presidendi kandidaadiks Mart Opmanni, kes sai Nõukogu koosseisu häälteenamuse.

Mõlemad Panga presidendiks kandideerijad, Kalev Kukk ja Mart Opmann, esitasid eelnevalt oma põhiseisukohad raha ja panganduspoliitika ning Eesti Panga juhtimise kohta. Mõlema kandidaadi seisukohad olid analüütilised ja hinnangud olukorrale asjatundlikud. Kandidaatide põhjalikud vastused Nõukogu küsimustele ja kandidaatide enesehinnangud lubavad eeldada, et kandidaadid on suutelised täitma Eesti Panga presidendi vastutusrikast rolli.

Eesti Panga Nõukogu esimees Mart Sõrg allkirjastab täna Nõukogu ettepaneku Vabariigi Presidendile nimetada viieks aastaks Eesti Panga presidendiks Mart Opmann.

EESTI PANGA NÕUKOGU