Eesti Panga osalus eurosüsteemis tõusis 0,28 protsendini

Eesti Panga osalus eurosüsteemis (euroala keskpangad ja Euroopa Keskpank) tõusis alates 2014. aastast 0,2559 protsendilt 0,2755 protsendile. Eurosüsteemi osaluse alusel jagavad euroala keskpangad ühtse rahapoliitika elluviimisega kaasnevaid tulusid ja kulusid.

Eesti Panga osalus eurosüsteemis muutus kahel põhjusel. Läti liitumise tõttu euroalaga Eesti Panga osalus eurosüsteemis vähenes. Vastupidist ja suuremat mõju avaldas aga see, et kasvas Eesti osakaal Euroopa Keskpanga kapitalivõtmes, mis arvestab võrdselt riikide osa Euroopa Liidu elanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis. Euroopa Keskpanga kapitalivõtit korrigeeritakse iga viie aasta tagant ja uue riigi astumisel Euroopa Liitu.

Osaluse tõusu tõttu tasus Eesti Pank Euroopa Keskpangale täiendava põhikapitali osana 1,6 miljonit eurot ning välisvaradesse 8,6 miljonit eurot.

Eurosüsteem moodustub euroala riikide keskpankadest ja Euroopa Keskpangast. Ühtse rahapoliitika huvides jagab eurosüsteem rahapoliitikaga seotud tulusid ja kulusid. Seega jagatakse euroala pankadele antud rahapoliitiliste laenude pealt teenitud tulu vastavalt osalusele eurosüsteemis ning sama kehtib ka riskide kohta.

Eesti Pank sai 2012. aastal eurosüsteemi ühistegevusest – rahapoliitika ja sularaha emissioon – tulu 51,6 miljonit eurot, aasta varem oli sama näitaja 20,2 miljonit eurot.

Eurosüsteemi rahapoliitiline tegevus jaguneb hetkel kaheks: rahapoliitilised laenud kommertspankadele ja võlakirjade ostuprogramm (Securities Markets Programme, SMP), mille mahud oli 2013. aasta lõpu seisuga vastavalt 717 miljardit eurot ja 178 miljardit eurot.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee