Eesti Pangas esitleti Uno Mereste meenutusteraamatut

Täna, 27. mail esitleti Eesti Pangas akadeemiku ja Eesti Panga endise nõukogu esimehe UNO MERESTE meenutusteraamatut "Riigikogu ja Eesti Panga aastad. Meenutusi aastaist 1991-2003".

Raamatu ilmumisega tähistas akadeemik Mereste enda 80. juubelit.

Tervislikel põhjustel Uno Mereste ise raamatuesitlusel ei viibinud. Küll aga pöördus ta kohalviibijate poole video vahendusel. Oma videopöördumises nentis akadeemik Mereste, et pärast kahe eelmise mälestusraamatu ilmumist hakkasid lugejad kohe ka kolmandat osa ootama. Akadeemik ise oli pikka aega veendunud, et seda ei tule, sest üheksakümnendad olid ta eelneva eluga (okupatsioonid, sõda, küüditamine) võrreldes vaesed suurte ja põnevate välissündmuste poolest. "Need olid rahulikud tööaastad, mil tuli hommikul kella üheksaks tööle minna ja õhtul kell üksteist koju tulla. Kui sai nii vara," tõdes Uno Mereste oma pöördumises.

"Ühel päeval aga muutus aktuaalseks korruptsioonivastane seadus ja kuna ma olin olnud selle seaduse lähtevariandi autor, siis paluti mul kirjutada sellest artikkel Riigikogu Toimetistele. Samamoodi telliti mult järjest kirjutisi ka Eesti Panga seaduse ja nn Pärnoja paranduse kohta ning mitmeid teisigi kirjatöid. Muuhulgas avaldasin loo ka Riigikogu hoone arhitektuuri kohta," meenutas juubilar. Pärast nende artiklite kirjutamist otsustaski akadeemik kirjastuse SE&JS ettepanekul kirja panna ka kolmanda raamatu, mis võtab kokku tema meenutused aastaist 1991-2003.

Akadeemik Mereste tänas südamest Sirje Endret ja teisi kirjastuse SE&JS töötajaid, kes suure hoole ja armastusega aitasid sobivaid fotosid leida, neid raamatusse paigutada ja sellest kauni terviku kujundada. "Raamat näeb tänu sellele võrdlemisi hüva välja ja ma olen nendele ülimalt tänulik," lõpetas autor oma sõnavõtu.

Meenutusteraamatu esitlusel tervitasid akadeemikut sõnavõttudega Eesti Panga nõukogu esimees Mart Sõrg, Eesti Panga asepresident Rein Minka, akadeemik Raimund Hagelberg, akadeemik Mihkel Veiderma, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan Toomas Haldma, Jaan Vainu Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnast ja kirjastuse SE&JS juht Sirje Endre.

Akadeemik Uno Mereste mälestuseraamat on alates homsest, 28. maist müügil Apollo ja Rahvaraamatu kauplustes.

Uno Mereste pöördumine (wmv, 3.6 MB)