Eesti Pangas räägitakse kolmapäeval pensionisüsteemi reformide mõjust

Kolmapäeval kell 15 toimub Eesti Pangas (Estonia pst 13) avalik loeng, kus Eesti Panga teaduspreemia võitja Magnus Piirits tutvustab oma uurimustööd pensionisüsteemi reformidest ja nende põlvkondade vahelistest mõjudest.

Magnus Piirits analüüsis oma magistritöös „Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonmeetodi abil“ seda, kuidas on viieteistkümne aasta jooksul tehtud pensioni­süs­teemi muudatused mõjutanud inimeste pensioni. Analüüsis keskenduti põlvkondadevahelistele erinevustele. Analüüsi tarvis lõi autor pensionimudeli, mis põhineb tüüpinimestel. Tulemuste väljaselgitamiseks kasutas autor pensionide asendusmäärasid, pensionivara kordajat, sisemist tulusust ja nüüdispuhasväärtuse suhtarvu. Vaatluse all oli ka see, kuidas mõjutab lapsega kolm aastat kodus olemine lapsevanema tulevikus saadavat pensioni. Loengul osaleb ka Magnus Piiritsa uurimistöö juhendaja Andres Võrk (Tartu Ülikool).

Uurimus pälvis sellel aastal Eesti Panga teaduspreemia magistritöö kategoorias.

Loeng kestab umbes tund aega. Palume huvilistel oma tulekust teada anda meili teel eve.magin [at] eestipank.ee või telefonil 6680 758 hiljemalt 18. novembri tööpäeva lõpuks.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee