Eesti Pank algatas pankadevahelise jaemaksesüsteemi lahenduse uue hanke

Eesti Panga rahvusvaheline hange pankadevahelise jaemaksesüsteemi uuendamiseks nurjus, kuna kaks esitatud pakkumist ei vastanud tingimustele. Keskpank algatas jaemaksesüsteemi ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Paymets Area, SEPA) tingimustega kooskõlla viimiseks uue hanke, mis viiakse läbi väljakuulutamisega läbirääkimiste vormis.

2014. aasta veebruaris jõustuvad Euroopa Liidus ühtsed maksetingimused, et inimesed ja ettevõtted saaksid ühe pangakonto ja maksekaardiga teha euromakseid üle kogu Euroopa. Seetõttu peab uuendama Eestis riigisiseseid pankadevahelisi makseid vahendavat Eesti Panga maksesüsteemi ESTA, kus liigub päevas keskmiselt 100 000 makset kokku umbes 125 miljoni euro väärtuses.                    

Mai lõpus välja kuulutatud uue jaemaksesüsteemi hankele sai Eesti Pank tähtajaks 7. septembril kaks pakkumist. Kuna kumbki pakkuja ei esitanud hanketeates küsitud kõiki kvalifitseerumiseks nõutud dokumente, tunnistas keskpank hanke nurjunuks. „Pakkumistes oli lisaks vormilistele ka sisulisi puudujääke, millest olulisemaid oli uue jaemaksesüsteemi mittevastavus hädaolukorra seaduse nõuetele,“ ütles keskpanga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela.

Uues, läbirääkimistega hankes on ettevõtetel aega 30 päeva, et esitada kvalifitseerimiseks nõutud dokumendid. Kvalifitseerimise läbinud ettevõtetega asub Eesti Pank läbirääkimistesse eesmärgiga leida keskpanga tingimustele vastav parim pakkuja.

Nõmmela sõnul valis keskpank uue hanke vormiks läbirääkimised, et suurendada tõenäosust, et pakkumistes on täidetud nii hanke vormilised kui ka sisulised nõuded. Lisaks saab läbirääkimistega kiiremini selgeks, kui häid tingimusi on ettevõtted nõus pakkuma. Tingimustest tõstis Nõmmela esile arvelduskiirust ja soodsat hinda. Praegu liiguvad jaemaksed pankade vahel kümme korda päevas ning keskpank küsib kommertspankadelt ühe jaemakse vahendamise eest kõigest kolm eurosenti.

„Kuigi Eestis tegutsevad kommertspangad ei pea Eesti Panga jaemaksesüsteemis osalema, on kõikide pankade osalemine Eesti Panga hinnangul Eesti inimeste jaoks parim lahendus. Esiteks on ühtne süsteem töökindlam, sest mitu kõrvuti töötavat ja omavahel suhtlevat süsteemi on alati altimad tõrgetele. Teiseks võimaldab see tagada kõikide pankade klientide vahel maksete kiiremat liikumist. Kolmandaks tähendab see soodsamat hinda, sest mida rohkem süsteemis makseid liigub, seda odavamaks süsteemi ülalpidamine muutub. Eesti-suguses väikeriigis on piisava maksete arvu tagamine süsteemi edukuse jaoks ülioluline,“ selgitas Nõmmela.

Hankel osalemisest huvitatud ettevõtete arv selgub oktoobri keskpaigaks. 

Hanke tehnilised üksikasjad on avaldatud riigihangete registris. Täpsemalt saab lugeda SEPA kohta Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee