Eesti Pank alustas maakondades euro sularaha koolitustega

Eesti Pank tegi neljapäeval Raplas kohalikele ettevõtjatele ja huvilistele koolituse euro sularaha turvamärkidest ja võltsingutest. Igasse maakonda jõudev koolitussari kestab detsembri keskpaigani.

"Tahame, et iga inimene Eestis, kes töös puutub kokku sularahaga - väikekaupmees, müüja, bussijuht - harjuks uue rahaga ja tunneks end euroga toimetades kindlalt ja turvaliselt," ütles Eesti Panga sularaha- ja turvaosakonna juhataja Rait Roosve.

Rapla kultuurikeskuses neljapäeval hommikul toimunud koolitusel osales 80 inimest. Koolitusel tutvustas Eesti Panga sularahaekspert Priit Rikas euro sularaha, selle kujundust ning turvaelemente. Lisaks selgitati, kuidas eristada valeraha õigest ning jagati infomaterjale sularahakäitlejatele. Samuti andis keskpank ülevaate ka eelseisva sularahavahetuse tähtsamatest põhimõtetest ja kuupäevadest.

Sularahakäitlejate koolitussarja viib Eesti Pank läbi koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) maakondlike arenduskeskustega kõikides maakondades. Koolitused on osalejatele tasuta ja osalemine toimub eelregistreerimisega.

Kokku on plaanis korraldada 23 koolitust. Ürituste ajakava leiab Euroveebist.

Taust
Eesti Pank korraldas juuni alguses euro sularaha ja võltsingute tipptasemel koolituse riigis valeraha levikut tõkestavate asutuste spetsialistidele. Lisaks koolitas keskpank kommertspankade ja teiste suuremate sularahakäitlejate (suuremad kauplusteketid, kütuse jaemüüjad jne) esindajaid, et nad saaksid oma ettevõtte teisi töötajaid edasi koolitada. Koolituse läbinud said kaasa edasikoolitamiseks vajalikud materjalid. Selliseid edasikoolitajate koolitusi annab Eesti Pank vastavalt vajadusele ka edaspidigi.

Sularaha tutvustamiseks kõigile Eesti elanikele korraldab Eesti Pank koos Euroopa Keskpangaga sügisel reklaamikampaania, mille käigus tutvustatakse sularaha turvamärke. Kampaania tuleb trükimeedias ja välireklaamina, kuid põhirõhk on televisioonil. Kampaania algab novembri lõpus ja kestab jaanuari keskpaigani. Euro pangatähtede turvamärke tutvustavaid teavitusklippe näeb Euroveebist.

Lisaks saavad kõik majapidamised otsepostitusega infovoldiku, kus selgitatakse sularaha turvamärke.

Eraldi infovoldikuid jagab Eesti Pank vaegnägijatele, et tutvustada neile uut sularaha ja nende turvamärke. Infovoldikute levitamisel on abiks Pimedate Liit.

Sularahaga tutvumiseks saavad inimesed osta alates detsembrist Eesti euromüntide stardikomplekte ja vahetada kroone euro pangatähtede vastu.

Euro kasutuselevõtu raames toimuva koolitusprogrammi eesmärgiks on tõsta sularahakäitlejate ja avalikkuse teadlikkust euro sularaha kohta, et seeläbi takistada võimalikku valeraha levikut.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee