Eesti Pank avaldas ülevaate eurole ülemineku hetkeseisust

Eesti Pank avaldas oma veebilehel regulaarse "Euro kasutuselevõtu aruande".

Kaks korda aastas avaldatavas aruandes annab Eesti Pank ülevaate Eesti valmisolekust üle minna Euroopa Liidu ühisrahale eurole, käsitledes lisaks kolmes täiendavas artiklis euro kasutuselevõtuga seotud majanduspoliitilisi küsimusi.

"Eesti majanduspoliitika põhialused on euroala omadega väga sarnased ja eurole üleminekut tuleb käsitleda kui Eestile loomulikku arengut. Praegu takistab meid euroalaga liituda Eesti kõrge inflatsioonitase, mis peaks jõudma Maastrichti inflatsioonikriteeriumi piiridesse 2009. aasta paiku. Sellest tulenevalt on euro kasutuselevõtt Eestis enne 2011. aastat ebareaalne," rääkis Eesti Panga president Andres Lipstok.

Aruande kaks lisaartiklit annavad ülevaate kahe uuringu tulemustest, mis käsitlevad inflatsioonikriteeriumit, ning kolmandas analüüsib Eesti Panga asepresident Märten Ross reaalse vahetuskursi ja sissetulekute ühtlustumise seoseid fikseeritud ning ujuva vahetuskursi tingimustes.

Eesti Pank koostab ja avaldab eurole ülemineku erinevaid aspekte analüüsiva aruande regulaarselt kaks korda aastas. "Euro kasutuselevõtu aruanne" on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.