Eesti Pank avaldas värske "Euro kasutuselevõtu aruande"

Täna, 4. juulil avaldas Eesti Pank oma kodulehel "Euro kasutuselevõtu aruande", milles antakse ülevaade Eesti valmisolekust üle minna Euroopa Liidu ühisrahale eurole. Täna avaldatud aruanne annab ülevaate ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga 2008. aasta mais avaldatud lähenemisaruannetes toodud hinnangutest.

"Eesti vastab jätkuvalt kõikidele euro kasutuselevõtu tingimustele peale inflatsioonikriteeriumi. Eesti Panga 2008. aasta kevadprognoosile tuginedes võib öelda, et Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmine 2009. aastal ei ole tõenäoline. Sellest tulenevalt on euro kasutuselevõtt Eestis enne 2011. aastat ebareaalne. Eesti Panga kevadprognoosi kohaselt langeb inflatsioonimäär kriteeriumi lähedusse 2010. aasta lõpul," rääkis keskpanga president Andres Lipstok.

Seekordse aruande lisaartikkel käsitleb esimese Kesk- ja Ida-Euroopa riigina euroalaga liitunud Sloveenia kogemusi ja majandusarenguid esimese aasta jooksul euroala täieõigusliku liikmena.

Eesti Pank koostab ja avaldab eurole ülemineku erinevaid aspekte analüüsiva aruande regulaarselt kaks korda aastas. Eelmine aruanne avaldati käesoleva aasta jaanuaris.