Eesti Pank on euro turvamärke tutvustanud 2000 sularahakäitlejale

Eesti Panga igasse maakonda jõudva euro sularaha turvamärkide ja võltsingute koolitussarja 20 üritusel on uue rahaga tutvust teinud enam kui 2000 sularahakäitlejat.

Esmaspäeval Tallinnas Eesti Pangas toimunud venekeelsel koolitusel osales 109 inimest. Järgmisel nädalal toimuvad koolitused Pärnus, Kuressaares, Kärdlas ja Haapsalus.

Suure huvi tõttu on keskpank planeerinud lisaloenguid novembris Võrusse ja Pärnusse ning detsembris Tartusse ja Tallinnasse.

Eesti Panga sularahakoolitusel tutvustatakse euro sularaha, selle kujundust ning turvaelemente. Lisaks selgitatakse, kuidas eristada valeraha õigest. Keskpank jagab kohapeal infomaterjale sularahakäitlejatele ning annab ülevaate ka eelseisva sularahavahetuse tähtsamatest põhimõtetest ja kuupäevadest. Euro kasutuselevõtu raames toimuva koolitusprogrammi eesmärgiks on tõsta sularahakäitlejate ja avalikkuse teadlikkust euro sularaha kohta, et seeläbi takistada võimalikku valeraha levikut.

Sularahakäitlejate koolitussari on suunatud inimestele, kes puutuvad igapäevases töös - väikekaupmehed, müüjad, bussijuhid - kokku sularahaga. Koolitussarja viib Eesti Pank läbi koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) maakondlike arenduskeskustega kõikides maakondades. Koolitused on osalejatele tasuta ja osalemine toimub eelregistreerimisega.

Igasse maakonda jõudev koolitussari kestab detsembri keskpaigani. Kokku on plaanis korraldada 30 koolitust. Ürituste ajakava leiab Euroveebist.

Rapla kultuurikeskuses 23. septembril toimunud koolitusel osales 80 inimest ja Tallinnas toimunud kahel koolitusel 30. septembril osales kokku 144 inimest. 4. oktoobril osales koolitusel Jõgeva kultuurikeskuses 103 inimest, teisipäeval Türi kultuurimajas 106 inimest, kolmapäeval Rakvere rahvamajas 77 inimest ja neljapäeval Tallinnas Rahvusraamatukogus 300 inimest. 25. oktoobril Kohtla-Järvel toimunud kahel koolitusel, millest üks oli vene keeles, osales kokku 90 inimest ning kahel venekeelsel loengul Narvas 26. oktoobril osales kokku 90 inimest. Viljandis 8. novembril toimunud koolitusest võttis osa 140 inimest, Tartus 9. novembril toimunud kahest seminarist võttis osa 385 inimest. 10. novembril Põlvas osales 197 inimest, 11. novembril oli Võrus kokku 144 osalejat ning 12. novembril osalesid Valga üritusel 81 inimest. Tallinnas 15. novembril toimunud venekeelsel koolitusel osales 109 inimest.

Taust
Eesti Pank korraldas juuni alguses euro sularaha ja võltsingute tipptasemel koolituse riigis valeraha levikut tõkestavate asutuste spetsialistidele. Lisaks koolitas keskpank kommertspankade ja teiste suuremate sularahakäitlejate (suuremad kauplusteketid, kütuse jaemüüjad jne) esindajaid, et nad saaksid oma ettevõtte teisi töötajaid edasi koolitada. Koolituse läbinud said kaasa edasikoolitamiseks vajalikud materjalid. Selliseid edasikoolitajate koolitusi annab Eesti Pank vastavalt vajadusele ka edaspidigi.

Sularaha tutvustamiseks kõigile Eesti elanikele korraldab Eesti Pank koos Euroopa Keskpangaga teavituskampaania, mille käigus tutvustatakse euro rahatähti ja nende turvamärke. Kampaania tuleb trükimeedias ja välireklaamina, kuid põhirõhk on televisioonil. Kampaania algab novembri lõpus ja kestab jaanuari keskpaigani. Euro pangatähtede turvamärke tutvustavaid teavitusklippe näeb Euroveebist.

Lisaks saavad kõik majapidamised otsepostitusega infovoldiku, kus selgitatakse sularaha turvamärke.

Eraldi infovoldikuid jagab Eesti Pank vaegnägijatele, et tutvustada neile uut sularaha ja nende turvamärke. Infovoldikute levitamisel on abiks Pimedate Liit. Vaegnägijatele mõeldud audioteavitusega saab tutvuda Euroveebil.

Sularahaga tutvumiseks saavad inimesed osta alates detsembrist Eesti euromüntide stardikomplekte ja vahetada kroone euro pangatähtede vastu.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee