Eesti Pank hangib pankadevahelise jaemaksesüsteemi uut lahendust

Täna kuulutas Eesti Pank välja rahvusvahelise hanke pankadevahelise jaemaksesüsteemi uuendamiseks, et viia see kooskõlla ühtsete euromaksete piirkonna (Single Euro Paymets Area, SEPA) tingimustega.

2014. aasta veebruarist Euroopa Liidus jõustuvate ühtsete maksetingimuste eesmärgiks on, et inimesed ja ettevõtted saaksid ühe panga konto ja maksekaardi abil teha euromakseid üle kogu Euroopa. Selleks, et Eestis neid maksetingimusi täita ja samas tagada makseteenuste tänane kiirus ja kvaliteet, peab Eesti Pank uuendama senist pankadevahelist jaemaksesüsteemi. 

Hanke käigus soovib Eesti Pank leida partneri, kellel on juba arvestatav kogemus SEPA tingimustele vastavate jaemaksete vallas ja kellega koostöös on võimalik säilitada Eestis 10 aastat toiminud maksete arveldamise kiirus, soodne hind ja lisaks pakkuda võimalust piiriüleste otsekorralduste tegemiseks kogu euroala piires. Ühtlasi on uuenduse eesmärgiks leida lahendus sellele, et Eestis liiguksid maksed pankade vahel ka ülestõusmispühade 2. pühal, mis on Eestis tööpäev, kuid mujal Euroopas puhkepäev, mil ei tööta keskne arveldussüsteem TARGET2.

„Pankadevahelise jaemaksesüsteemi uuendamise eesmärgiks on, et Eesti inimeste ja ettevõtete riigisisesed maksed liiguksid ka edaspidi ühest pangast teise kümme korda päevas ja oleks kliendi jaoks võimalikult soodsad. Praegu täidab seda rolli ESTA, mida kõik Eestis tegutsevad pangad ka kasutavad,“ ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela.

Ta lisas, et turul on juba olemas SEPA tingimustele sobivate lahenduste pakkujad, kelle seast on pankadel võimalus valida endale sobiv partner. „Seejuures peab aga arvestama, et Eestis on maksete liikumise kiirus üks silmapaistvamaid Euroopas ja Eesti inimesed hindavad seda. Ühtegi Eesti eripärasid arvestavat valmislahendust kahjuks turul ei ole. Seega on Eesti Panga ülesandeks leida just Eesti turule sobivad ja inimeste seniseid harjumusi arvestavad lahendused. Teisalt saame Eesti turul säilitada pankadevahelisete maksete kiiruse ja kvaliteedi vaid juhul, kui kõik pangad jätkavad Eesti Panga maksesüsteemi kasutamist,“ ütles Nõmmela.

Hanke tulemused selguvad eeldatavasti septembri lõpus. 

Hanke tehnilised üksikasjad on avaldatud riigihangete registris.

Täpsemalt saab lugeda SEPA kohta Eesti Panga kodulehel.

ESTA on pankadevaheline jaemaksete süsteem, milles arveldatakse riigisiseseid makseid pankade vahel. 2011. aastal arveldati ESTA vahendusel päevas keskmiselt 100 tuhat riigisisest makset kokku u 100 miljoni euro väärtuses.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
avalike suhete allosakond
tel: 668 0965, 512 6843
e-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee