Eesti Pank ja Rahvusvaheline Valuutafond korraldavad seminari Balti riikide majandustest

1.-2. veebruarini toimub Brüsselis Rahvusvahelise Valuutafondi ja Eesti Panga koostöös korraldatud seminar "Convergence in the Baltics", mille käigus arutatakse Balti riikide majanduste arengut ja väljavaateid ning majanduste ühildumist Euroopa Liidus.

Seminarist võtavad osa Balti riikide, IMFi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga esindajad. Kõrgetasemelisi osalejaid on ka Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ülikoolidest.

Seminari programm on Eesti Panga kodulehel.